Linux parancsok, kezdőknek

Jelen leírás Debian GNU/Linux alatt tesztelt és használható parancsokat tartalmaz, a teljesség igénye nélkül. 
A dokumentum tartalmát csak saját felelősségedre használd!Szabadon terjeszthető a forrás és szerző megjelölésével.
Jó tanulást!
letix


Utolsó frissítés.: 2021-02-27    	Changelog


Tartalomjegyzék

 • Az első lépések
 • Könyvtárszerkezet
 • Állománykezelés
 • Rendszeradminisztráció
 • Folyamatok
 • Időzített parancsfeldolgozás
 • Kernel, modulok,fordítás
 • Csomagkezelés
 • Hálózat
 • Bash programozás
 • Saját leírások
       Érdekes/hasznos bash scriptek -experimental-
 •      mdadm - RAID alapok
       RAID1 készítése élő rendszeren
       Adatmentés sw. RAID1-et alkotó HDD-ről
       Local repository készítése apt-mirror segítségével
       Távoli mappák felcsatolása SSHFS használatával
       Távoli FTP felcsatolása lokális fájlrendszerbe
       iSCSI Target létrehozása, Initiator beállítása (IET)
       Rsync használata
       iptables alapok
       Fájlátvitel SCP segítségével
 • Egyéb programok
 • Hasznos linkek

 • Az első lépések       top
  
  Egy Debian GNU/Linux alaprendszer telepítésének menete részletesen, képekkel illusztrálva az alábbi linkeken található.:
  Debian GNU/Linux 4.0 rendszer telepítése - Expert módban
  Debian GNU/Linux 5.0 rendszer telepítése - GUI módban
  
  
  

  A telepítés és sikeres belépés után ajánlatos parancsok.:

  dpkg-reconfigure debconf # A lehetőségek közül a low-t "alacsonyt" választva a későbbi programok repository-ból történő # telepítésekor minden apró részletre, beállításra rákérdez a rendszer. Ajánlatos. apt-get update apt-get upgrade # A rendszer frissítése. (a tárolók -repository- az /etc/apt/sources.list file-ban vannak megadva.)

  Sok keresgéléstől kímélheted meg magad, ha a következő parancsokat elsajátítod.:

  man parancs # A parancs manual oldalait nyitja meg, rövid, tömör, célratörő leírás man -L en parancs # parancs manual oldalainak angol nyelvű megjelenítése apropos szó # Minden olyan parancsot megad, mely manual oldalaiban szerepel a "szó" man -k szó # Az apropos program kimenete parancs --help # Információ a "parancs" használatáról info parancs # Információ a "parancs" használatáról whatis parancs # Egysoros a parancsról. whereis parancs # Hol is van a parancs? which parancs # A program futtatható állományának elérési útvonalát adja meg (általában /usr/bin) file:///usr/share/doc # böngészőbe írva, a legtöbb telepített program leírása megtalálható, # általában html formátumban is. Fontos! Nem minden (a leírásban felsorolt) parancs tartozéka egy alaprendszernek, előfordulhat hogy telepítened kell.
  Könyvtárszerkezet       top
  
  /	
  	# A hierarchikus könyvtárfa kiindulópontja (gyökér könyvtár)
  /boot	
  	# A rendszer indításához szükséges állományok helye (grub, vmlinuz, stb) 
  /bin	
  	# A futtatható parancsok könyvtára -binaries
  /sbin	
  	# A rendszergazda parancsai -superuser bin
  /lib	
  	# Az induláshoz szükséges osztott rendszerkönyvtárak -libraries
  	  Továbbá tartalmazza a rendszerhez csatolható modulokat, meghajtóprogramokat
  /dev	
  	# A rendszerhez csatlakozott, csatolható különleges állományok -devices
  /etc	
  	# Beállítófájlok, helyi indító parancsok, jelszavak, hálózati-beállítók, etc. helye.
  /home	
  	# Minden felhasználó saját könyvtára itt foglal helyet. (Otthon, édes otthon)
  /mnt	
  	# A felcsatolt (mountolt) perifériák könyvtára. -mount
  /proc	
  	# Itt látható, ahogy a rendszer "él és lélegzik". (szellem a gépben) -process information 
  	  Érdemes tüzetesebben átnézni, hiszen érdekes dolgokat találhatunk itt. 
  	  pl.: /proc/cpuinfo fájl kiíratásával információt kaphatsz processzorodról.
  /root 	
  	# A rendszer gazdájának könyvtára.
  /tmp	
  	# Ideiglenes adatok tárolására használt könyvtár. -temp
  /usr	
  	# Alkalmazások, rendszereszközök tömkelege, a legforgalmasabb könytár. (pl X Window)
  /var	
  	# Változó adatokat tartalmazó állományok könyvtára. /pl.: nyomtatási munkák, levelek, etc)
  	  /var/log : napló fájlok, különös jelentőséggel bírnak a rendszer biztonságának szempontjából 
  
  Állománykezelés       top
  
  pwd
  	# Az éppen aktuális könyvtár munkakönyvtár kiíratása
  
  cd 
  	# Könyvtár váltás parancs
  	cd : az aktuális felhasználó /home könyvtárába való belépéshez 
  	cd .. : az aktuális könyvtárhoz képest egy szinttel feljebb lépés a könyvtár fában.
  
  
  mkdir	
  	# Könyvtár létrehozása (make directory)
  	-p /home/user/1/2/3 : A teljes struktúra létrehozása, almappákkal együtt.
  
  rmdir
  	# Könyvtár törlés
  
  rm
  	# Állományok eltávolítása
  	-d : könyvtárat
  	-i : rákérdez a törlés előtt (Ajánlott!)
  	-rf : Könyvtárstruktúrát töröl (akkor is, ha nem üres)
  
  ls
  	# A könyvtárstruktúrát jelenít meg
  	ls -lt   : méret szerint sorrendben
  	ls -ls   : utolsó módosítás szerint sorrendben
  	ls ??????? : minden 7 karakteres állományt jelenít meg
  	ls -a   : a rejtett fájlokat is kiírja
  	ls -r ?  : fordított sorrendben írja ki. pl.: -nr : ABC fordított sorrendjében
  	ls [aes]? : azokat a 3 betűs fájlokat, melyek középső betűje a,e,s közül bármelyik
  	ls [nm]*  : azokat a fájlokat melyek n,m betűvel kezdődnek
  	ls *c   : amelyek c-betűre végződnek
  	ls [^s]*  : amely fájlok nem s-el kezdődnek
  	ls -I szó : kilistázza a könyvtár tartalmát, de a szó-t kihagyja
  
  
  tree
  	# Könyvtárstruktúrát írja ki	
  	-d : csak a mappákat adja meg.
  	-f : teljes path-al írja ki a file-ok elérési útvonalát
  
  file sajt
  	# megvizsgálja a sajt fájl típusát
  	-f filelista : Egy létező filelista állományban felsorolt file-okat vizsgálja meg
  	-L : Követi a szimbólikus link kötést (nem a linket, hanem az arra mutató file-t vizsgálja)
  	--mime file: A file karakterkódolását mutatja meg.
  
  cp 
  	# Fájl, könyvtár másolásra használható program
  	file1 file2 	   : file1 állományból készít file2 nevű másolatot file1 megtartásával
  	-R /honnan/mit /hova : rekurzívan mindent másol a /honnan/mit-ből a /hova mappába
  
  cat
  	file	: Fájl tartalmát írja ki.
  	> file : várja a bemenetet, amely a "file" tartalma lesz. Ctrl + D kombinációval menthető.
  	-n filel: beszámozza a filel sorait
  	??.sh  : Minden .sh kiterjesztésű, 2 betűs file tartalmát kiírja a képernyőre. 
  	
  	/dev/cdrom > /eleresi/utvonal/cd.iso 	: A CD tartalmának ISO-ban örténő mentése.
  	/etc/passwd |grep "/home" | cut -d: -f1 : A rendszerbe felvett felhasználók kiíratása
  
    cat < bemenet.txt > kimenet.txt
  	# a cat beolvassa a bemenet.txt tartalmát és a kimenet.txt-be irányítja.
  	
    cat file.txt 1> file2.txt 2>&1
  	# A hibacsatorna is a kimenetre keverhető, azaz a file1.txt tartalma ÉS a lehetséges hibák 
  	# is bekerülnek a file2.txt-be. A hibacsatornáról a bash programozás részben bővebben.
  
  
  echo szoveg
  	# Kiírja a képernyőre a szoveg-et
  	echo szoveg > file 	: a szoveg-et file-ba írja
  	echo $HOME 		: $HOME nevű változó értékét adja meg, ami az aktuális user home-ja. pl /home/letix
  
  
  touch file
  	# létrehoz egy file nevű üres állományt
  	-t MMDDHHmm fájl  : A fájl időbélyegeinek dátumát változtatja meg. MM-Hónap DD-Nap HH-Óra mm-Perc
  	-r file file2    : file időbélyegei alapján állítja be file2 időbélyegeit.
  	-a -t 03091315 file : a file létrehozási dátumát állítja Március 9., 13:15-re.
  	-m -t 03091315 file : a file módosítási dátumát állítja Március 9., 13:15-re.
  
    find dir/ -name "*.*" -exec touch {} \;	
  	# dir nevű mappa összes állományának módosítási dátumát megváltoztatja az aktuális dátumra.
  
  du
  	# Az aktuális könyvtár fájljainak méretét adja meg
  	-H	   : Olvashatóbb formátumban írja ki a méreteket (MByte, GByte, stb.)
  	--si     : A -h helyett már ezt a kapcsolót ajánlatos használni.
  	--max-depth=1 : 1 könyvtár mélységig vizsgál
  
  df
  	# Szabad terület számítása, partíciónként
  	-H   : Olvashatóbb formátumban írja ki a méreteket (MByte, GByte, stb.)
  	--si  : A -H helyett már ezt a kapcsolót ajánlatos használni.
  
  find
  	# Keresés
  
  	find / -name "*.jpg" -print : az összes kép keresése a gyökérben, majd az eredmény kiírása
  	find / -iname ... 	  : kis és nagybetű különbség nincs!
  	find -perm 777 		  : minden 777-es joggal rendelkező állomány keresése
  	find -perm 4000 	  : Az összes SUID joggal rendelkező állományt keresi
  	find /home -size +1024   : 500kb-nál nagyobb állományok keresése a /home-ban
  	find -type "kapcsoló"    : különböző típusú fájlokat keres
  		-type l : szimbólikus link
  		-type d : könyvtár
  		-type f : fájl
  
  	find /etc -empty -maxdepth 1 -printf "%p-%m\n" 
  		# Az /etc könyvtárban lévő üres könyvtárakat írja ki, a jogosultságaival együtt.
  
  	find /home -size +1024 \( -mtime +365 -o -atime +365 \) -ls -exec file{} \;
  		# 512kb-nál nagyobb,maximum 365*24 órája módosított állományokat, valamint a file parancs kimenetét
  		# -exec file{} \; jelenti, hogy az exec után levő parancsnak adja át az eredményt.
  
  	find -iname *.avi -a -size +1000M -o -iname *.ISO -a -size +500M
  		# Keresési feltételek.: avi kiterjesztésű ÉS 1000MB fölötti, VAGY ISO kiterjesztéső ÉS 500MB fölötti file-ok. 
  		# (Kis-nagy betű nem számít a kiterjesztésben.)
  
  	find . -name "*.txt" -print | xargs grep "tcp80"
  		# a gyökérben olyan txt állományokat keres, melyek tartalmában szerepel a "tcp80" kifejezés
  
  	find DIR/ -type f | xargs -I {} chmod -R 660 "{}"
  		# adott DRI mappában a file-okra 660 jogot állit be, még akkor is ha szóköz van a nevében.
  
  	find "DIR/" -type f | xargs chmod -v 660
  	find "DIR/" -type d | xargs chmod -v 770
  		# ugyanez mint a fenti, csak a szóközök nem mennek.
  		# A második sorban a mappákat keresi és azokra állít be 770 jogot.
  
  
  chmod
  	# Linuxon a fájlokra, könyvtárakra vonatkozó jogok állíthatóak be ezen paranccsal
  	-R : Rekurzívan változtatja meg a jogosultságokat.
  	
  	# DAC (háromszintű diszkrécionális maszk) szerinti beállítás.
  	# r-read (olvasás), w-write (írás), x-executable (futtatás) jogot jelent
  	#
  	# Általános jogosultság lista felépítése: (ls -la paranccsal lekérdezhető)
  	# tulajdonos (jele:U) | csoport felhasználó (jele:G) | mindenki más (jele:O)
  	#     rwx     |      rwx        |     rwx
  	#
  	# A sor elején található "d" a directory, "-" a file jele.
  	# Jogok nem csak szimbólikus jelekkel de számokkal is meghatározhatóak.
  	#
  	# Számokkal.: 4-read, 2-write, 1-executable jog, összeadva, külön U,G,O-nak
  	# 
   	
  	chmod 777 file : UGO-nak egyaránt minden jog. (4+2+1 4+2+1 4+2+1)
  	chmod 751 file : U-nak minden, G-nek írási és futtatási, O-nak futtatási jog.
  	
  	# Betűkkel.: kinek+mit
  	#
  	
  	chmod u+rwx file : Tulajdonosnak (U) r,w,x jog adása az adott file-ra.
  	chmod g+rx file : Csoport felhasználónak (G) r,x jog beáll.
  	chmod a-rwx   : Mindenkitől (A-all) elveszünk minden jogot.
  
  umask
  	# A file és könyvtár jogok beállítása kapcsán érdemes megemlíteni az umask-ot.
  	# Az umask meghatározza, hogy milyen jogosultságot kapjanak az újonnan létrehozott file-ok, mappák.
  	# Értéke alapértelmezés szerint 022. 
  	# Jelentése.: File-ok 644-et, Mappák 755 jogokat kapnak. 
  	# File-ok esetén 666-ból, 
  	# Mappák esetében pedig 777-ből kell levonni a 022-t, így kapjuk meg a jogokat.
  
  chown	
  	# Fájlok, könyvtárak tulajdonosának (létrehozójának változtatása)
  	-R 		 : Rekurzívan változtatja meg a tulajdonos(oka)t
  	-f 		 : Nem küld vissza hibaüzenetet a rendszer, ha valami nem sikerült
  	--no-dereference : Szimbólikus linkeknél a link jogosultságainak beállítása
  	--dereference  : Szimbólikus linkeknél a file (amire a link mutat) jogok változtathatóak meg.
  
  chgrp
  	# Fájlok tulajdonosi csoportjának megváltoztatása
  	-R : Rekurzívan változtatja meg a csoportokat
  	-f : Nem kapunk vissza hibaüzenetet, ha valami nem sikerült
  	-c : csak azokat a file-okat írja ki, amelyeknek valóban megváltozott a csoportjuk
  
  lsattr
  	# Fájlok, könyvtárak attribútumát mutatja meg
  	-R : Rekurzívan mutatja meg az attribútumokat
  	-a : minden file-t kilistáz, beleértve a .-al kezdődőeket is
  
  chattr +tulajdonság file
  	# Fájlok, könyvtárak attribútumát változtatja
  	#
  	# Tulajdonságok.:
  	A : Nem változtatja meg a fájlok utolsó módosításának dátumát. (rendszergyorsító hatás)
  	a : Csak hozzáfűzni tudunk a fájlhoz
  	c : Autómatikusan tömörítve kerül a lemezre, és kitömörítve kerül beolvasásra
  	d : Ezekről az állományokról nem készül biztonsági másolat a dump parancs futtatásakor
  	s : Paranoia mód. Törléskor azonnal megsemmisül minden bit-je.
  	S : Minden változtatás azonnal lemezre íródik (sync hatás)
  	u : A Fájl törlésekor az adat megmarad, később visszaállítható
  
  
  cmp file1 file2
  	# Összehasonlítja a file1 és file2 fájlok tartalmát
  
  cut
  	# Bement (stdin), vagy paraméterként megadott fájl minden sorának egy megadott
  	# részét vágja ki
  	-c2 fájl  : második mező értéke
  	-c3,5 	  : harmadik, ötödik mező, sorrend nem számít
  	-c-4,6-   : negyedik mezőig és a hatodiktól
  	-d: -f1   : Kettősponttal elválasztott sorokban az első helyen lévő adatot adja vissza.
  		
  		echo ELSO:MASODIK:HARMADIK | cut -d: -f1
  		ELSO
  		
  
  colrm 
  	# Fájlból oszlopok távolíthatóak el
  	1 5 file: adott bemeneti állomány első oszloptól az ötödikig töröl minden sorból	
  			
  		letix@microserver:~$ cat colrmtest
  		1234567890
  		2345678910
  		3456789101
  		letix@microserver:~$ cat colrmtest | colrm 1 5
  		67890
  		78910
  		89101
  		
  
  diff -u file1 file2 > eredmeny
  	# Összehasonlítja a fájlok tartalmát, a különbséget pedíg az eredmény-be írja
  
  	–y -–left-column file1 file2 
  	# file1 és file2 összehasonlítása, az eredményt két egymás melletti oszlopba írja,
  	# de az egyezőségeket csak a bal oszlopban tűnteti fel.
  
  tr
  	# karakterek lecserélése, változtatása adott karaktersorban
  	echo vegyes | tr a-z A-Z  : a vegyes szóban a kis betűket nagyra cseréli.
  	echo egyesek | tr -d e   : az egyesek szóból kitörli az e betűket
  	
  	cat file.txt | tr -cs '[a-zA-Z0-9]' '[\n*]' > file2.txt 
  	# ha a file.txt több szóból álló szöveget tartalmaz, a szavak mögötti szóközt újsor karakterre cseréli, 
  	# azaz minden szó új sorba kerül egymás alá, a file2.txt-be irányítva
   
  	cat file.txt | tr -s '\n' > file2.txt 
  	# Ha a file.txt-ben több üres sor is van, az összes újsor karaktert összevonja, azaz üres sorokat töröl.
  
  	tr , '\n' < file
  	# A file-ban a vesszők helyét új sor karakterre cseréli.
  
  
  fgrep
  	# Fájlokban, vagy stdin-ben keresek szöveget
  	"abc" file.txt : Megkeresi az összes olyan sort a file.txt-ben, ami tartalmat "abc"-t
  
  grep
  	# Szövegrészleteket keres fájlokban, valamint a kimenetben. A kapcsolók után kell megadni a file-t.
  	-i   : nem tesz különbséget kis és nagybetűk között
  	-l   : nem az előfordulási sorokat, hanem csak a fájl neveket listázza
  	-L   : azokat a fájl neveket adja meg, melyben nem szerepel a "minta".
  	-v   : azokat a sorokat adja meg, amikben nem szerepel a keresett szó
  	-e   : "-" -el kezdődő minta keresésekor hasznos kapcsoló. (nélküle érvénytelen kapcsoló hibát dob.)
  	-x   : csak teljes sorokkal való illeszkedést vizsgál. 
  	B.r  : azokat a sorokat adja meg, melyekben a "B" és az "r" között bármilyen karakter szerepel.
  	[ha]  : a kimenetben találhatóak meg azok a találatok, melyekben szerepel "h" vagy "a" betű.
  	1[5678]: azon sorok megadása, melyben szerepel 15,16,17,18 
  	1[5-8] : azon sorok megadása, melyben szerepel 15,16,17,18 
  	[^sajt]: minden sor megtalálható a kimenetben, kivéve amelyben szerepel a "sajt" kifejezés.
  	^$   : Azokat a sorokat adja meg, melyek üresek.
  	^h   : A sor elején található kis "h" betűre illeszkedik.
  	A[-]4 : olyan sorokat ad vissza, melyben A-4 karaktersor szerepel
  	
  	-i -E '(ertek1|ertek2)'	file : ertek1 vagy ertek2 -re keresése a file-ban, kis és nagybetű különbség nélkül.
  	-i -E 'ertek1|ertek2'	file : ertek1 vagy ertek2 -re keresése a file-ban, kis és nagybetű különbség nélkül.
  	-i -e ertek1 -e ertek2	file : ertek1 vagy ertek2 -re keresése a file-ban, kis és nagybetű különbség nélkül.
  
  	-A1 B1 ertek file : a file-ban az ertek-et tartalmazó sorokat adja meg úgy, hogy az egyel előtte és 
  		     : utána levő sorokat is kiírja
  
  	-r minta /etc	 : azon fájlok elérését és illeszkedő sorait adja meg a /etc-n belül, melyben szerepel
  			  a minta. 
  
  grep '^[^#;]' /etc/samba/smb.conf
  	# smb.conf tartalmának kiíratása úgy, hogy a # ÉS ; jelekkel kezdődő sorokat nem írja ki.
  
  
  	# szóközt grep szó" "szó2 -vel ábrázolunk
  
  head
  	# Szűrő eszköz. A fájl első 10 sorát írja ki
  	-n 100 fájl   : A fájl első 100 sorát adja meg
  	-n-7 fájl    : utolsó 7 sort már nem írja ki
  	-n+4 fájl    : A fájl első 4 sorát írja ki. (megadható "-n 4"-el és "-n4"-el is. Az előjel mindig pozitív.)
  	-c4 fájl1 fájl2 : mindkét fájl első 4 karakterét írja ki
  
  tail
  	# Szűrő eszköz. A fájl utolsó sorait írja ki.
  	-n+2 fájl : A fájl tartalmát a második sortól mutatja meg
  
  tail -n+3 fájl | head -n1
  	vagy
  head -n3 fájl | tail -n1
  	# Egy fájl harmadik sorát így lehet kiíratni
  
  
  paste
  	# adatoszlopok vagy adatfájlok oszlopainak összemásolása egymás mellé tabulátorral
  	# file1 tartalma: Peti
  	# 		 Jeno
  	#		 Anna
  	# file2 tartalma: 1980
  	# 		 1950
  	#		 2007
  	# file3 tartalma: December
  	# 		 Februar
  	#		 Julius
  
  paste file[123]
  	# file1,2,3 állományok oszlopainak osszemásolása
  	# Kimenet:
  		
  		Peti  1980  December
  		Jeno  1950  Februar
  		Anna	2007	Julius
  
  paste -d ':' file[123]
  	# ugyanaz mint a fenti, de tabulátor helyett ":" az elválasztó.
  
  
  sed
  	# Stream editor, folyamatszerkesztő. A bemenetet a kimenetre másolja miközben megszerkeszti.
  
  	echo "hablabda" | sed 's/a/K/g' 
  		# kimenete.: hKblKbdK, azaz "a" betűket "K"-ra cseréli
  
  	sed '/ *#/d; /^ *$/d' file 
  		# a file-ból kiszűrjük a kommenteket, üres sorokat.
  
  	sed 's:/mnt/test:\\\\server\\share:g' file > out
  		# file ban található /mnt/test elérési útvonalakat cseréli \\server\share -re az out file-ba 
  		# irányítva.
  
  	sed s/DST=// file
  		# file tartalmának kiíratása úgy, hogy a DST= karaktersort kihagyja.
  
    	sed -n '/aaa/,/cdn/p' file
  		# adott file-ban a kezdő "aaa" és végző "cdn" sorok közötti sorokat adja meg, beleértve a kezdő és végző sort is.
  		# fontos, hogy az "aaa" illeszkedni fog "aaaa" vagy "aaaaa"-ra is!
  		
  		# a file tartalma:
  			zdk
  			aaa
  			b12
  			cdn
  			dke
  			kdn
  
  		# a fenti parancs kimenete:
  			aaa
  			b12
  			cdn
  
  		# ugyanez awk-val:
  		awk '/aaa/,/cdn/' file
  
  
  	sed -n '/^aaa$/,/^cdn$/p' file
  		# ugyanaz mint a fenti sed parancs, annyi különbséggel, hogy a kezdő és végző karaktersor pontosan az lehet ami, tehát
  		# itt már az "aaa" nem fog illeszkedni az "aaaa"-ra.	
  
  
  sort
  	# Sorba rendezés
  	-b fájl 	> kimenet : ABC sorrendbe rendezi a fájlt, az eredményt a kimenetbe írja.
  	-r fájl 	: fordított sorrendben rendez
  	-n fájl 	: a sor elején levő számok szerint rendez
  	-u fájl 	: az azonos sorokat csak egyszer írja ki
  	-k 2 fájl 	: 2 oszlopos file-ban a második oszlop alapján rendezi sorba
  	-k 2.2 fájl	: a fájl 2. oszlopának második karaktere alapján rendez
  	-k 3.3,3.5 fájl	: a fájl 3. oszlopának 3,4 és 5. karaktere alapján rendez
  
  rev (reverse lines)
  	# adott állományban a karakterek sorrendjének megfordítása
  	   	
  	   	cat file4
  		  ABCDEFGH
  		  12345678
  	   	rev file4
  		  HGFEDCBA
  		  87654321
  
  
  nl (number lines of files)
  
  	# file-ok soronkénti beszámozása. 
  	-n ln 	: sorszámozás balra zárt, nullák nélkül	
  	-n rn	: sorszámozás jobbra zárt, nullák nélkül
  	-n rz	: sorszámozás jobbra zárt, nullázva
  	-w4	: rz kapcsolóval együtt a nullák számát lehet megadni
  	-s:	: separator ":"
  
  nl -n rz -w4 -s: file1
  	   	0001:Peti
  		0002:Jeno
  		0003:Anna
  
  
  uniq
  	# Több sorból álló szövegben az ismétlődő sorokkal kezd valamit
  	-c fájl : az egymás utáni azonos sorokból egyet hagy meg, és kiírja a sorok elején hogy hányszor 
  		 ismétlődött az adott sor
  	
  
  wc fájl
  	# sor, szó, karakter számítása
  	-m fájl : a fájlban lévő karakterek száma
  	-c fájl : a fájlban lévő bájtok száma
  	-w fájl : a fájlban lévő szavak száma
  	-l fájl : a fájlban lévő sorok száma
  
  
  mc
  	# Midnight Commander fájlkezelő
  
  mcedit
  	# Az mc szövegszerkesztője
  
  update-alternatives --config editor
  	# Alapértelmezett szövegszerkesztőnket a fenti paranccsal tudjuk módosítani (pl mcedit-re)
  
  mkisofs 
  	# Hasznos segédprogram ISO-k készítéséhez.
  	# korábbi verziókban cdrtools csomag tartalmazza!
  	-r -o cd.iso /cdrom/ : ISO készítése a CD lemezünkről
  	
  	mkisofs -J -V "Label" adat/ | sudo cdrecord dev=0,0,0 speed=32 -data -v -eject driveropts=burnfree -
  		# adat mappa kiírása 32x-es sebességgel, Label nevű, verbose, az írás végén CD kiadással.
  	cdrecord -scanbus
  		# dev érték lekérdezése 
  
  install
  	# Fájlok másolása, attribútumok módosítása
  
  less
  	# Szűrőprogram fájlok adatainak megjelenítéséhez.
  
  lsof
  	# Nyitott fájlok kilistázása
  	-p pid   : Folyamat azonosító szerinti szűrés
  	| egrep ":port1|:port2" : A megadott portokat használó fájlokat listázza ki
  
  lspci
  	# Hardver információk
  	-v : bőbeszédű
  	-vv : még bőbeszédűbb
  
  lsusb
  	# Usb eszközök kiíratása
  
  lshw
  	# Hardver információk, kicsit bővebben
  	-X   : Grafikus felületű eredmény 
  	-html : HTML formátumban menthetjük a kimenetet
  	-short : Az eszközök fa-szerű megjelenítése	
  
  mv
  	# Fájlokat könyvtárakat mozgat, vagy nevez át
  	-i : A módosítások előtt rákérdez, hogy valóban akarjuk-e
  	-U : Nem mozgatja az újabb (módosítás dátuma szerint) célfájlal rendelkező állományokat.	
  	-f : force, a célfájlok törlése, kérdés nélkül
  	
  mkfs 
  	# Fájlrendszer létrehozása
  	-t filesystem eszköz [blokkméret]
  	-t ext2 -V /dev/eszköz : ext2-es fájlrendszer létrehozása
  
  
  ln -s
  	# Szimbolikus link létrehozása
  	-s fájl1 fájl2 : fájl1 ről készít fájl2 nevű soft-link-et.
  
  readlink
  	# szimbolikus link tartalmának kiíratása
  
  		letix@debian-ssd:~$ ln -s /home/letix/raidtest/testlink link
  		letix@debian-ssd:~$ readlink link
  		/home/letix/raidtest/testlink
  
  
  mkdir -t ext2 /dev/ram0 4096
  mount /dev/ram0 ramdisk/
  	# 4Mbyte os ramdisk-et hozunk létre, és felcsatoljuk.
  
  yes > file
  	# Csupa y-t ír a file-ba, elég gyorsan. :)
  
  false
  	# nem csinál semmit, sikertelenül. Visszatérési értéke 1
  
  true
  	# nem csinál semmit, sikeresen. Visszatérési értéke 0
  
  		letix@debian-ssd:~$ false
  		letix@debian-ssd:~$ echo $?
  		1
  		letix@debian-ssd:~$ true
  		letix@debian-ssd:~$ echo $?
  		0
  
  

  updatedb

  Adott gépről, vagy felcsatolt eszközökön található adatokról adatbázis készítése, melyben az mlocate/locate parancsokkal könnyen és gyorsan lehet keresni. Adatbázisa : /var/lib/mlocate/mlocate.db Paraméterei : /etc/updatedb.conf pl.: PRUNENAMES : bizonyos kiterjesztésű állományokat ki lehet hagyni a vizsgálatból. pl: .svn PRUNEPATHS : megadható, mely mappákban ne keressen. pl: /tmp PRUNEFS : definiálható, mely fájlrendszereket hagyjon figyelmen kívül. pl: CIFS locate fájl # általánosan létrehozott updatedb adatbázisában (/var/lib/mlocate/mlocate.db) keres fájl-t updatedb -l 0 -o dbdir/dbname.db -U /mnt/server # /mnt/server felcsatolt fájlrendszer tartalmáról adatbázis készítése dbdir/dbname.db állományba # Ezesetben lokális meghajtókról nem készül bejegyzés, csak a server-ről! locate -d dbdir/dbname.db macilaci # a fent létrehozott dbname.db-ben olyan állományokat keres, melyeknek a nevében szerepel macilaci locate -d dbdir/dbname.db --statistics # dbname.db nevű adatbázis statisztikáinak megjelenítése Database /var/lib/mlocate/mlocate.db: 6146 directories 57770 files 3564748 bytes in file names 1612746 bytes used to store database locate / >/tmp/locatedb.txt # a teljes fájlrendszerről készít listát a megadott text állományba.

  Fstab állomány

  Az /etc/fstab fájl definiálja, hogy a diszkek partícióit, más blokkos eszközöket, vagy távoli fájlrendszereket hogyan csatolunk a fájlrendszerbe, Pl a mount parancs is ezen beállító állományt használja. Ha az fstab helyesen van kitöltve, a mount-al elég csak az eszközt megadni, pl mount /dev/sdb7 Felépítése file system mount point type options dump pass /dev/sda1 / ext4 defaults,noatime 0 1 /dev/sda2 none swap defaults 0 0 /dev/sda3 /home ext4 defaults,noatime 0 2 file system : csatolandó partíció vagy tároló eszköz mount point : csatolási pont type : fájlrendszer típusa (pl: ext2-3-4, reiserfs, xfs, jfs, smbfs, iso9660, vfat, ntfs, swap) options : csatolási opciók, melyek csak az adott csatolásra érvényesek auto : automatikus csatolás indításkor. inverze: noauto exec : bináris futtatható fájlok végrehajtásának engedélyezése. inverze: noexec ro : read-only, azaz csak olvasható lesz a felcsatolt fs. rw : írás és olvasás engedélyezett user : bármely felhasználó felcsatolhatja az adott eszközt. inv: nouser, azaz csak root. users : a users csoport tagjai felcsatolhatják az eszközt. owner : csatk az eszköz tulajdonosa csatolhat sync : I/O műveletek szinkronban zajlanak le. inv: async dev : speciális blokkeszközök használata. inv: nodev noatime, nodiratime : file-ok, mappák elérési, módosítási adatait nem menti. discard : TRIM parancsok futtatása az adott blokkeszközön. SSD lemezeknél ajánlatos. nofail : amennyiben az eszköz nem elérhető, úgy nem vesz róla tudomást a rendszer. (pl külső HDD) defaults: alaértelmezett beállítás. Tartalma: rw, suid, dev, exec, auto, nouser, async dump : Értéke: 0 vagy 1. Készüljön-e az fs-ről biztonsági másolat vagy sem. Általában 0 -> nem. pass : Értéke: 0,1,2. Lemezellenőrzés (fsck) prioritásának beállítása. Rootfs 1, minden mást érdemes 2-re. Lemezek azonosítása -Kernel leíró alapján : pl /dev/sda -UUID alapján : ls /dev/disk/by-uuid vagy lsblk -f -label alapján : ls /dev/disk/by-label lsblk # List block devices - diszkek és a rajtuk lévő partíciók alapvető információi (name, fs, size, type, mount point…) -f : UUID információkat is megadja /dev/sda : sda eszköz partíciói -no UUID /dev/sda : az eszköz partícióinak felsorolása UUID alapján pl:NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT fd0 2:0 1 4K 0 disk sda 8:0 0 16G 0 disk \sda1 8:1 0 487M 0 part [SWAP] \sda2 8:2 0 7.5G 0 part / Szóköz kezelése fstab-ban Szóköz használata esetén a „\040” karaktert szükséges az elérés útvonalba szúrni a szóköz helyére. External Storage esetén az fstab-ba irandó: /mnt/External\040Storage lsblk -io KNAME,TYPE,SIZE,MODEL,VENDOR # beépített eszközzel a HDD-k adatainak lekérdezése udevadm info --query=all --name=/dev/sda # ugyanez. Forrás .: Archlinux wiki mount # Szimplán kiadva a rendszerbe felcsatolt eszközök listáját adja meg. (/etc/mtab file is) /dev/hda2 /mnt/usbhdd # hda2-es eszközt csatolja fel a usbhdd könyvtárba (létre kell elötte hozni!) # IDE csatolófelülető eszközöknél volt használatos a Hda -o noatime /dev/hdX # noatime attribútummal csatlakoztatja a lemezt. (I/0 művelet csökkentés!) /eleresi/ut/cdimage.iso /mnt/cdrom -o loop # cdimage.iso felmountolása megtekintésre. (kell /mnt/cdrom mappa!) -t ntfs-3g /dev/sdb1 /mnt/ntfs # ntfs-3g csomag telepítését követően a /dev/sdb1 (NTFS fájlrendszerű) eszköz felcsatolása /mnt/ntfs-be. -t vfat /dev/sdc1 /mnt/usb # vfat rendszerű (általában a FAT/FAT32 pendrive-ok ilyenek) felcsatolása /mnt/usb-re -t cifs -ro username=NEV,password=JELSZO //server/megosztas /mnt/hova # CIFS fájlrendszert csatolunk read-only módban a server megosztásából, USER/JELSZO nevében. -t cifs //192.168.1.1/D$ /mnt/cifs -o username=admin,password=password # CIFS fájlrendszer felcsatolása a 192.168.1.1 D$ adminisztratív megosztásából a megadott helyre a megadott névben. # # FONTOS: # Windows 7 esetében csak azt követően működik a felcsatolás, hogy az alábbi registry kulcs fel lett véve! Hely : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System Típus : Key DWORD (32-bit) Kulcs : LocalAccountTokenFilterPolicy Érték : 1 e2label /dev/sda1 # sda1 partíció LABEL értékének kiíratása, amennyiben van. e2label /dev/sda1 NEWLABEL # sda1 partícióra új label beállítása umount /dev/eszköz # Lecsatlakoztatás eject # leválasztja a hordozható eszközt sda : első SCSI (sata) eszköz leválasztása recode # file karakterkódolásának konvertárálása iso-8859-15..utf8 modositando_file : Nyugat európai kódolás konvertálása UTF8-ra tar # Ki-be tömörítő Listázás -------- -tvf file.tar : megmutatja a mentes.tar tartalmát -ztvf file.tar.gz : megmutatja a mentes.tar.gz tartalmát -jtvf file.tar.bz2 : megmutatja a mentes.tar.bz2 tartalmát -tvvf mentes.tar : részletes listázás, jogok, tulajdonos etc. Betömörítés ----------- -cvf file.tar /eleresi/ut : az elérési útvonal alatt levő adat tar-ba tömörítése. -zcvf file.tar.gz /eleresi/ut/amit/mentunk : az elérési útvonal alatt levő adat gzip-be tömörítése. -jcvf file.tar.bz2 /eleresi/ut/amit/mentunk : az elérési útvonal alatt levő adat bz2-be tömörítése. Kitömörítés ----------- -xvf file.tar : Kitmöröíti a tar-t és egy /file mappába teszi -zxvf file.tar.gz : Kitömöríti a gz-t, majd a tar-t, és egy /file könyvtárba teszi -jxvf file.bz2 : bzip2-t tömöríti ki Exclude példa ------------- -zcvf file.tar.gz /home/mit/ --exclude={„/home/MIT_NE”,”/home/MIT_NE2”} # /home/mit mappa tartalmát betömörítjük gzip-be, kivéve /home/MIT_NE, /home/MIT_NE2-t. tar jcvf - sourcedir/ | ssh user@IPADDRESS "cat > /home/user/destdir/test.tar.bz2" # tar over ssh, azaz lokális állományok betömörítése és ssh-n történő átmozgatása távoli gépre # jcvf : verbose kimenettel tar.bz2-t készít # sourcedir : ezen mappa tartalmának betömörítése # ssh user1@.. : user nevében bejelentkezik az IPADDRESS című gépre # cat > .. : user felhasználó adott mappájába menti a tar.bz2 állományt. mcrypt file.txt # mcrypt-el történő jelszóval védett file titkosítás. (mcrypt csomag telepítése szükséges) # a kimeneti állomány file.txt.nc, tartalma visszafejtés nélkül olvashatatlan. mdecrypt file.txt.nc # fentebb titkosított file.txt.nc állomány visszafejtése # érdemes az eredeti file.txt-vel nem azonos mappában kiadni visszafejtési parancsot, ugyanis # felülírhatja az eredetit. vi # Parancssoros szövegszerkesztő # Kilépés mentéssel : ESC, majd :wq # Kilépés mentés nélkül : ESC, majd :q! vi -b +/mikulas fájl b : Bináris állomány szerkeszthetőségét teszi lehetővé +/mikulas : a fájl-ban a mikulas kifejezéshez ugrik which program # A program futtatható állományának elérési útvonalát adja meg (általában /usr/bin) watch cat file # A file változásait figyeli, 2 másodperces időközönként frissítve. alias # A parancsok saját elképzelések szerint átnevezhetőek. # /home könyvtár .bashrc fájlja tartalmazza beállításokat. alias rm='rm -i' : A törlés parancs kiadása után rákérdez, hogy valóban akarjuk e. Ajánlatos! unalias # Az előzőekben beállított értékek visszaállítása. (törli a .bashrc-ből.)

  Kvóták beállítása Linux alatt

  APT-vel szükséges telepíteni a quotea csomagot. quota # Tároló kvótázás programja quota -v # A bejelentkezett felhasználó kvótabejegyzései quotacheck -uagv # Végignézi a fájlrendszert, a tárkorlátok adatainak begyűjtése érdekében # Majd feltölti az adatbázist (aquota.user, aquota.grp) -u : alapértelmezett -a : minden fájlrendszer ellenőrzésre kerül -g : csoportadatok keresése -v : verbose, bőbeszédü quotaon -augv # kvóták bekapcsolása quotaoff -av # kvóták kikapcsolása repquota -av # kvótabejegyzések listázása felhasználónként. edquota -u user edquota -g group # Felhasználó, csoport kvóták beállítása # Alapértelmezett szerkesztő átmeneti állományaként állítható be # Ezért érdemes: export EDITOR=kedvenc_szerkesztőnk -et beállítani. -p user user2 : user2 kvótáit állítja be, user mintájára /etc/fstab file-ban, az adott partícióhoz szükséges az options-be megadni: usrquota, grpquota kapcsolókat.
  Rendszeradminisztráció       top
  
  login
  	# Bejelentkezés
  
  logout
  	# Kijelentkezés
  
  who
  	# Bejelentkezett felhasználók kiíratása
  
  w
  	# Nemes egyszerűséggel megmutatja, ki van belépve, és mit csinál
  
  whoami
  	# Milyen néven is jelentkeztünk be?
  
  users
  	# Kiírja az rendszeren levő felhasználók nevét
  
  adduser
  	# Új felhasználó létrehozása (felhasználóbarát)
  
  adduser --home /dev/null --shell /bin/false --no-create-home --uid 65533 --disabled-password guest
  	# home, shell és jelszó nélküli guest account létrehozása (pl samba guest userhez..)
  
  	
  useradd
  	# Új felhasználó hozzáadása
  	# Ha opciókat használunk, a user-nevet a sor végére írjuk!
  	-u szám 		: felhasználói azonosító megadása (UID)
  	-g csoport		: csoport tagság beállítása
  	-d /home/user 		: A felhasználó HOME mappáját állítjuk be /home/user -re.
  	-s /bin/false 		: Alapértelmezésként nem kap shell-t bejelentkezéskor. 
  	-G csoport1,csoport2  : vesszőkkel elválasztva, ha egyéb csoportnak is tagja a felhasználó
  	-m -k /home/letezo uj  : egy létező felhasználó mintájára építi fel az új user home-ját.
  	 			 Minden fájl és könyvtár is belekerül a fiókba, + a beállítások is.
  	
  usermod
  	# Felhasználói fiókok módosítása
  	-u 1110 user 		: a felhasználó azonosítóját változtatja 1110-re (UID)
  	-g group user		: user elsődleges csoportja legyen group
  	-G grp1,grp2 user 	: user felhasználót több (másodlagos) csoporthoz is rendeli
  	-L user 		: lock-olja a felhasználó hozzáférését (nem tud belépni)
  	-U user 		: unlockolja a hozzáférést
  	-s /bin/false user	: adott user shell tulajdonságának módosítása /bin/false-ra.
  	-m -d /home/def user1 	: user1 home mappájának módosítása def-re.
  
  	Linux user átnevezése
  	usermod -l new_username old_username
  		# régi és új username megadása
  		# Home directory nem neveződik át!
  
  	usermod -l new_username -m -d /home/new_username old_username
  		# régi és új username megadása, továbbá a home directory lekövetése is egyben.
  
  	groupmod -n new_username old_username
  		# az átnevezett user régi csoportjának átnevezése az újra.
  
  
  userdel 
  	# Felhasználó törlése
  	-r user : home-al együtt törli
  
  deluser 
  	# Felhasználó törlése
  
  groupadd 
  	# Csoport létrehozása
  	-g szám csoportnév : Egyénileg választott csoportazonosítóval (GUID)-el hozunk létre csoportot
  	# /etc/group : csoportlista
  
  groups user
  	# A user csoportjait adja meg.
  
  id -nG user
  	# Szintén.
  
  groupmod
  	# Csoport fiókját változtatja
  	-n név újnév : csoport nevét változtatja
  
  gpasswd
  	# Csoport adminisztráció.
  	groupka 		: groupka nevű csoport létrehozása
  	-a Peti groupka 	: Peti nevű user-t hozzáadja groupka csoporthoz.
  	-d Peti groupka 	: Peti-t kitörli groupka csoportból
  	
  
  history
  	# Sorszámozottan megadja az utolsó N parancsot, amit az aktuális felhasználó adott ki. (default: 500)	
  	
  	cat /home/username/.bash_history 	
  		# username nevű felhasználó saját history-jának kiíratása, root-ként engedélyezett
  
  	!n 
  		# n-edik sorszámú parancs újra futtatás
  	
  	!-n
  		# n-el korábbi parancs futtatása
  
  	!! 
  		# legutóbbi parancs újra futtatása
  
  	history -c
  		# clear history
  
  	export HISTTIMEFORMAT='%F %T '
  	history
  		# "EV-HONAP-NAP Ora:Perc:Masodperc Parancs" formátumban kapjuk meg a history kimenetét
  	
  	unset export HISTTIMEFORMAT
  		# visszaállítás az eredeti állapotra/kimenetre
  
  	export HISTCONTROL=ignoredups
  		# duplikálás kiszűrése. Kikapcsoláshoz szintén unset export..
  
  	export HISTSIZE=0
  		# history kikapcsolása
  
  
  	Perzisztens beállításhoz
  	----------------------
  	/home/username/.bash_profile file-ba fel kell venni a fenti sorokat.
  
  
  talk
  	# Felhasználókkal való kommunikálás egyik eszköze
  
  finger
  	# Felhasználó információi
  
  chfn
  	# Felhasználói információk megváltoztatása (finger kimenete)
  	
  last
  	# Ki jelentkezett be utoljára és honnan (felhasználó vagy terminál alapján)
  
  lastlog
  	# /var/log/lastlog kimenete
  
  locale
  	# Kiírja az aktuális lokalizációt
  
  dpkg-reconfigure locales
  update-locale
  	# Újra konfiguráljuk a locales-t, ezáltal új nyelveket használhatunk a rendszeren alapértelmezettként. 
  	# A második sor is kötelező.
  
  passwd
  	# A bejelentkezett felhasználó jelszavának módosítása
  	# Userként kiadva saját jelszavunkat változtatjuk meg. A régit tudnunk kell hozzá.
  	user  : user nevű felhasználó jelszavát változtatja meg. root-ként, nincs szükség a régi jelszó megadására.
  	-l user : lock user account. user jelszavát ideiglenesen megváltoztatja egy random karaktersorra.
  	-u user : unlock user account.: Az eredeti jelszót visszaállítja user számára.
  	-e user : expire. A user jelszavának azonnali lejárata. Következő belépésnél új jelszót kell adnia.
  	-S user : status. Státusz információk kiírása. 7 mezőből áll melynek értékei.:
  			# 1.: Usernév, 
  			# 2.: L-locked, NP-No Password, P-Password 
  			# 3.: Utolsó jelszó váltás dátuma
  			# 4.: min. év. (napokban)
  			# 5.: max. év (napokban)
  			# 6.: figyelmeztetési periódus (napokban)
  			# 7.: inaktív periódusa a jelszó tekintetében.
  
  stat file
  	# File név, relatív elérési útvonal, méret, hozzáférési jogok, access, modify, change, 
  	# UID, GID, egyéb hasznos infók kiíratása 
  
  su - user
  	# Indít egy másik shell-t, user felhasználóként
  
  sudo cat /etc/passwd
  	# adott file kiíratása root jogkörrel, amennyiben a user tagja a sudo csoportnak. (beállítása: visudo)
  
  sudo -u smokeping /etc/init.d/smokeping start
  	# olyan user nevében történő program futtatás, akinek nincs shell-je.
  	
  	
  cfdisk
  	# Lemezkezelő, partícionáló
  
  fsck
  	# lemezellenőrző
  
  smartctl
  	# HDD vizsgálatára, SMART értékek figyelésére alkalmas program. 
  	# smartmontools csomag tartalma, telepítenünk kell repo-ból.
  	
  	-i /dev/sda : Eszközinformációk kiíratása.
  
  		# Ha a SMART support nincs bekapcsolva az eszközön, az alábbi paranccsal kapcsolhatjuk be.:
  		-s on /dev/eszköz
  	
  	-A /dev/sda : Attributum táblák megjelenítése. Legtöbben ezekre az értékekre vagyunk kíváncsiak.
  	-t long VAGY --test=long /dev/sda : sda eszköz teljes vizsgálata
  	-t short VAGY --test=short /dev/sda : sda eszköz gyors vizsgálata
  		
  		# Az eredményeket utóbbi két esetben az alábbi paranccsal nézhetjük meg.:
  		-l selftest /dev/sda
  	
  	-H /dev/sda : Az sda eszközünk jó-e vagy sem?
  	--all /dev/sda : Minden SMART információ kiíratása.
  
  
  MBR, partíció törlések (Teszteld használat előtt!!)
  
  dd if=/dev/zero of=/dev/sdx bs=512 count=2048
  	# Az MBR és a partíciók törlése
  	
  dd if=/dev/zero of=/dev/sdc bs=512 count=62 seek=1
  	# Csak az MBR törlése.
  
  
  
  tty
  	# Bejelentkezett felhasználó terminál információi
  
  stty 
  	# A terminál beállításainak kiíratása
  	-a 	: verbose mód
  
  
  uname	# Rendszerinformációk megadása.
  	-a	: minden információ kiírása. Linux, kernel verzió, node name (hosztnév), stb.
  	-r	: csak a kernel verziójának megadása, pl.: 	3.2.0-4-686-pae
  
  lsb_release -a
  	# Adott distribúció információinak kiíratása
  
  
  cat /etc/debian_version
  	# Debian verziójának kiíratása
  
  
  write user tty
  	# Egy Linux gépre bejelentkezett felhasználónak üzenet küldésre szolgáló parancs
  
  
  mesg
  	# A write üzenetküldő aktuális beállítását kérdezhetjük le. (engedélyezve vagy tiltva van)
  
  mesg n
  	# A write üzenetküldő tiltása
  
  mesg y
  	# A write üzenetküldő engedélyezése
  
  mkswap 
  	# Swap terület létrehozása
  
  swapon 
  	# Swap bekapcsolása
  
  swapoff
  	# Swap kikapcsolása
  
  sync
  	# A Ramból a merevlemezre még ki nem írt adatok szinkronizálása (Fontos)
  
  
  Benchmark, teljesítmény mérés
  
  CPU
  date; i=0; while (( i< 2000000 )); do (( i ++ )); done; date
  	# kiíraja dátumot, elszamol 2millióig, majd megint kiírja a dátumot
  
  dd if=/dev/zero bs=1M count=1024 | md5sum
  	# CPU tesztelés
  
  sysbench --test=cpu --cpu-max-prime=20000 run
  stress --cpu 4 --timeout 300s
  	# egyéb CPU nechmark-ok, a használt programokat telepíteni kell!
  
  md5sum /dev/urandom
  	# Instant CPU terhelés.
  
  stress-ng --cpu 2 --cpu-ops 100000
  	# szintén CPU benchmark, 2 magon.
  
  sysbench --test=cpu --num-threads=2 --cpu-max-prime=10000 run
  	# szintén CPU benchmark, 2 szálon.
  
  
  HDD
  hdparm -Tt /dev/sda
  	# sda sebességmérés. A hdparm telepítendő.
  
  time sh -c "dd if=/dev/zero of=testfile bs=64k count=10k && sync" ; rm testfile
  	# testfile zero-val történő feltöltése, 64 blokkmérettel, 10000x, majd a testfile törlése.
  	# Kimenet SSD esetén (atom n280 CPU):
  	
  	10240+0 records in
  	10240+0 records out
  	671088640 bytes (671 MB, 640 MiB) copied, 3,12924 s, 214 MB/s
  
  	real  0m3,447s
  	user  0m0,052s
  	sys   0m2,996s
  	
  	# Megjegyzés:
  	# A valós érték kiszámítása a fentiből: 671088640 / 3,447 / 1024 / 1024 = 185MB/s 
  
  
  sysbench --test=fileio --file-total-size=10 prepare 
  	# Szintén HDD benchmark.
  
  
  Network
  Fogadó oldal:
  iperf -s -p 10001 -w 64000
  	# 64k TCP window size, 10001 TCP porton nyit egy kaput.
  
  Küldő oldal
  iperf -c 192.168.2.1 -p 10001 -i 1 -w 64000
  	# 192.168.2.1 felé 10001 TCP porton, 64k window size melletti mérés.
  	# Kimenet (a példa site-to-site VPN-en két tűzfal között történt)
  	
  	------------------------------------------------------------
  	Client connecting to 192.168.2.1, TCP port 10001
  	TCP window size: 125 KByte (WARNING: requested 62.5 KByte)
  	------------------------------------------------------------
  	[ 3] local 192.168.2.2 port 38922 connected with 192.168.2.1 port 10001
  	[ ID] Interval    Transfer   Bandwidth
  	[ 3] 0.0- 1.0 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
  	[ 3] 1.0- 2.0 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
  	[ 3] 2.0- 3.0 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
  	[ 3] 3.0- 4.0 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
  	[ 3] 4.0- 5.0 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
  	[ 3] 5.0- 6.0 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
  	[ 3] 6.0- 7.0 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
  	[ 3] 7.0- 8.0 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
  	[ 3] 8.0- 9.0 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
  	[ 3] 9.0-10.0 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
  	[ 3] 0.0-10.0 sec 58.9 MBytes 49.3 Mbits/sec
  
  Folyamatok       top
  
  command &
  	# command futtatása a háttérben
  	fg "sorszám"	: felélesztés, majd előtérben futás
  	bg "sorszám"	: felélesztés, majd háttérben futás
  
  Ctrl+Z
  	# Előtérben futó process (pl mcedit) háttérbe helyezése.
  
  Ctrl+C
  	# Félresikerült/megakadt process bezárására használható billentyű kombináció
  
  jobs
  	# Háttérben futó programok kiíratása
  	# Az itt megkapott értékek használhatóak az fg, bg parancsoknál.
  
  
  command1 && command2
  	# command1 sikeres futását követően command2 is lefut.
  	# Amennyiben command1 visszatérési értéke nem 0 (tehát sikertelen), úgy az utána 
  	# soron következő parancs(ok) nem fut(nak) le
  
  		
  		letix@microserver:~/test$ ls && echo masodik parancs sikeres
  		dir1 dir2
  		masodik parancs sikeres
  		letix@microserver:~/test$ ls dir3/ && echo masodik sikeres
  		ls: dir3/ nem érhető el: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
  		
  
  top
  	# Futó folyamatok kiíratása
  
  	h	: help
  	u	: felhasználókra szűrhető lista
  	z,b	: a táblázat színezése, illetve kivastagítása
  	Z,B	: a táblázat színeinek, kivastagíthatóságának módosítása
  	l,t,m	: a lista fejléce, terhelési adatok, egyebek jeleníthetőek meg/kapcsolhatóak ki
  
  pidof folyamat
  	# A folyamat azonosítóját adja meg (PID - process ID)	
  
  ps
  	# Futó folyamatok kiírása
  	-u pisti : pisti felhasználó által futtatott folyamatok
  	aux 	 : minden folyamatot kiír, szinte minden információval
  	alxww 	 : minden folyamatot, még több infóval (pl.: PPID)
  	-t1 	 : tty1-es terminál kilistázása
  	f 	 : erdő szerű megjelenítés
  	l 	 : kiírja a folyamatok PID-jét és PPID-jét is. (parent's process identifier)
  	ww 	 : a programok parancssori kapcsolóit írja ki.
  	fax	 : fa-szerű struktúrában jeleníti meg a folyamatlistát
  	
  	-o user,pid,ppid,start_time,uid,%cpu,%mem,cmd
  	# felhasználónév, processid, parent processid, kezdési idő, CPU, MEM, kapcsolók
  	# formában adja meg a folyamatokat.
  	
  		
  		USER    PID PPID START  UID %CPU %MEM CMD
  		letix  19284 19283 10:39 1000 0.0 0.1 -bash
  		letix  22095 19284 14:33 1000 0.0 0.0 ps -o user,pid,ppid,start_time,uid,%cpu,%mem,cmd 
  
  pstree
  	# Folyamat struktúra fa-szerű ábrázolása.
  
  pgrep
  	# Folyamatlista szűrése adott minta alapján
  	-u user		 : megadja user nevében futtatott folyamatok PID-jét
  	-u user screen	 : megadja user nevében futtatott screen folyamat PID-jét
  	-lu 0		 : megadja a 0 UID-el rendelkezeő (root) felhasználó folyamatainak nevét és PID-jét
  
  pkill
  	-9 -u user screen : user nevében futtatott screen folyamat erőltetett leállítása 
  			  hasznos lehet, ha többen futtatnak screen-t
  	
  
  
  kill "pid"
  	# Folyamat leállítása PID szerint
  	-1 	  : jelentése SIGHUP. A folyamat bezárása, config fájl beolvasása, folyamat újraindítása
  	-9 	  : jelentése SIGKILL, folyamat erőltetett bezárása. (Csak végszükség esetén)
  	-15 	  : jelentése SIGTERM, szabályos programleállítás
  	-l	  : a teljes signal táblázat kiíratása. Ezek a jelek küldhetőek folyamatoknak	
  	-s "signal" : -l átal megadott táblázatban található signal-ok küldhetőek adott processnek.
    
  		
  		letix@microserver:~$ yes > /dev/null &
  		[1] 22268
  		letix@microserver:~$ kill -s 6 22268
  		[1]+ Félbeszakítva     yes > /dev/null
  		
  
  killall command
  	# az összes fehasználó által futtatott "command" nevű folyamat leállítása
  
  
  nice
  	# Priorítása lekérdezése, beállítása
  	-n --20 program : a rendszer a legtöbbet ezzel a programmal fog foglalkozni. (+19-től -20 ig)
  
  renice -10 1124
  	# 1124-es folyamat -10-es prioritásra állítása
  
  init
  	# Futtatási szint beállítása (run levels)
  	# Az egész rendszer állapotjelzője, ami meghatározza, mely szolgáltatások működnek, vagy épp indulnak el 
  	# rendszerindításkor. A futási szintek számokkal kerülnek azonosításra.
  	# Definiálhatóak különböző szintek annak függvényében, hogy milyen jellegű munkára lesz használva a gép.
  	# Például ha X-el, bluetooth-al és egyéb erőforrás igényes alkalmazásokkal lesz használva, úgy létrehozható 
  	# egy 5-6-os init szint. Ezt a szintet az inittab-ban szükséges beállítani alapértelmezettként induláshoz, 
  	# de akár a rendszer futása közben is módosítható az aktuális szint. -> Akár több szolgáltatás is indítható vagy
  	# leállítható egy paranccsal. 
  	#
  	# Init szintek
  	# ---------------
  
  	0  : kikapcsolás
  	1  : single-user mód (speciális rendszeradminisztrációs funkciókra)
  	2-5 : multi-user mód, (normál működés)
  	6  : reboot
  
  	# Új szolgáltatás hozzáadása 
  	# ----------------------------- 
  	# Program bemásolása /etc/init.d-be, majd erről egy link létrehozása a kiválaszott 
  	# init szint könyvtárába (pl.: rc2.d) Csak akkor indulnak el, ha S betűvel kezdődnek. 
  	# A kezdőbetű után levő számok az induló folyamatok sorrendjét befolyásolják.
  	#
  	# /etc/inittab -ban állítható be a gép alapértelmezett indulási init szintje.
  	
  		The default runlevel.
  		id:2:initdefault: 
  	
  
   	# Daemonok kezelése
  	# ---------------------
  
  	/etc/init.d/daemon_nev start	:  daemon indítása
  	/etc/init.d/daemon_nev stop	:  daemon leállítása
  	/etc/init.d/daemon_nev restart	:  daemon újraindítása
  	/etc/init.d/daemon_nev status	:  daemon status infók kiíratása
  	
  
  runlevel
  	# Megadja, hanyas init szinten voltunk és vagyunk. (kimenet pl.: N 3 , vagy 3 2.) típusú.
  	# 3 N jelenti, hogy 3-ason voltunk és vagyunk, 3 2 pedíg hogy 3-ason voltunk 2-esen vagyunk
  
  fuser
  	# Folyamatok azonosítása nyitott file-ok vagy process-ek alapján (érdemes root-ként futtatni)
  	-v .		: aktuális felhasználó folyamatai
  	-v -n tcp 80	: mely folyamat használja a TCP/80-at?	
  	-vm /mnt/test	: megadja azon folyamatot, mely fogja /mnt/test mappát.
  	-vmk /mnt/test	: kilövi azon folyamatot, mely fogja /mnt/test-et
  	-v /var/run/mysqld/mysqld.sock 	: mely folyamat használja a mysqld.sock socketet?
  	
  		
  		root@microserver:/home/letix# fuser -v -n tcp 10000
       	     	 FELHASZNÁLÓ PID HOZZÁFÉRÉS PARANCS
  		10000/tcp:     	 root 1764 F....   miniserv.pl
  		root@microserver:/home/letix# mlocate miniserv.pl
  		/usr/share/webmin/miniserv.pl
  		
  
  
  
  shutdown 
  	# Kikapcsolás
  	-h now 	  : Azonnali kikapcsolás (időt is megadhatunk)
  	-h 12:00 & : A gép kikapcsolása 12:00-kor.
  	-c     : Az időzített kikapcsolási folyamat megszakítása
  	-r 0    : Azonnali újraindítás
  	
  	-h `date --date "now + 30 seconds" "+%H:%M"`: aktuális dátumhoz képest 30 másodperccel későbbi leállítás kezdeményezése
  
  Időzített parancsfeldolgozás       top
  
  at
  	# Megadott időpontban futtathatunk programokat
  	-f todo 23.59 : előre megírt parancsainkat (todo fájlban) 23:59-kor lefuttatja az at.
  	# Idő formátumok
  		# 13.13 01.01.02 : 13 óra 13 perc, 2002, január 1
  		# 2pm tomorrow : honlap délután 2
  		# 1am Sun : hajnali 1 óra, vasárnap
  	
  atq
  	# Az at várakozási sorrendjét ismerteti
  	
  atrm pid
  	# Az at várakozási sorából való eltávolítás, Process ID alapján
  
  cron
  	# A Linux feladatütemezője
  	# /etc/cron.d ; /etc/cron.daily ; /etc/cron.weekly
  	crontab -l : kilistázza a belépett user beállított ütemezéseit
  	crontab -e : Editáljuk a belépett user ütemezéseit
  	
  
  	Cron job paraméterezése
  	-----------------------
  	
  	Perc    Óra  Hónap napja   Hónap      Hét napja    Parancs  
  	(0-59)   (0-23)  (1-31)  (1-12 v. Jan-Dec) (0-6 v Vas.-Szo.)  Parancs    
  	 
  
  	Példák
  	------
  	  
  	0   	   2     12       *        0,6       ping 192.168.1.1		
  	
  	Minden hónap minden szombatján és vasárnapján amelyek 12.-ére esnek, 2:00-kor megpingeli a címet.
  	
    	 
  	30	  10	    *       *        *       ping 192.168.1.1	
  	
  	Minden nap, 10:30 kor megpingeli a címet.
  	
    		
  	00	 1-8,12-17   *       *        *       ping 192.168.1.1	
  	
  	Minden nap, 1:00-től 8:00-ig és 12:00-től 17:00-ig minden óra 0. percében fut 
  	
  	
  	Alkalmazhatunk például vesszőt is, az első rublikába írva "0,30" jelenti minden óra
  	0. illetve 30. percét, illetve intervallum is megadható.
  	
  	
  	További példák
  	--------------
  
  	@reboot parancs : A következő indításnál lefutó parancs.
  	@weekly     :"0 0 * * 0" : Hetente egyszer fut le, vasárnap éjfélkor.
  	@daily     :"0 0 * * *" : Naponta egyszer fut le, éjfélkor.
  	@midnight    :"0 0 * * *" : éjfélkor, ekv. az előzővel.
  	@hourly     :"0 * * * *" : Minden egész órakor fut le.
  
  
  
  	Cron job hibacsatorna /dev/null-ba irányítása
  	---------------------------------------------
  
  	0 1 5 10 * /path/script.sh >/dev/null 2>&1 
  
  	# amennyiben szükséges, hogy az adott job hibacsatornája ne árassza el a /var/log-ot, úgy a fenti 
  	# kivastagított eljárást szükséges alkalmazni
  
  
  date
  	# Dátum kiíratása vagy beállítására használatos program
  	+%F 		: 2011-11-04 formátumban írja ki az aktuális dátumot.
  	+%Y%m%d 	: 20111104 formátumban írja ki az aktuális dátumot.
  	-d-2day +%F 	: 2011-11-02 formátumban írja ki a 2 nappal korábbi dátumot.
  	110411532011 	: Beállítja a dátumot November 04., 11:53-ra, 2011-ben. (Honap Nap Ora Perc Ev)	
  	
  	-d '+3 hour' +%Y.%m.%d" "%H:%M.%S : az aktuális dátumhoz kéepst 3 órával későbbi dátumot adja meg 2017.01.05 14:07.12 formátumban.
  		
  
  sleep 5 parancs
  	# 5 Másodperc múlva indítja a "parancs"-ot.
  
  schedutils
  	# Linux rendszer ütemező
  
  screen
  	# Ablakkezelő, virtuális terminál emulátorral.
  	# Háttérbeli programok futtatásához alkalmazható program.
  	
  	screen 		 : Egy új VT-t (virtuális terminált) indítható
  	Ctrl+a+d 		 : bill. kombinációval tehetjő háttérbe.
  	screen -ls		 : screen-ek listázása
  	screen -d -m -S name	 : elindítja a háttérben a screen-t "name" névvel
  	screen -x name		 : name nevű terminál hozható előtérbe	
  	screen -R PID		 : paranccsal lehet előtérbe hozni. (PID - processID, ps aux-al megnézhető)
  
  
  	# SCREEN-ben kiadható billentyű kombinációk
  	-------------------------------------------
  
  	Ctrl+a+d 		 : bill. kombinációval tehető háttérbe.
  	Ctrl+a+? 		 : előhozhatő a legfontosabb bill. kombinációkat
  	Ctrl+a+c 		 : új ablak ltérehozása
  	Ctrl+a+p VAGY n 	 : előző vagy következő ablakra ugrás. (previous, next)
  	Ctrl+a :kill		 : aktuális screen lelövése	
  	Ctrl-a :acladd USER	 : USER nevű felhasználó engedélyezése becsatlakozásra (lásd MULTIUSER MODE)
  	
  
   	# MULTIUSER MODE 
   	# --------------
    	# 
   	# A screen többfelhasználós üzemmódja 
   	# Amennyiben kontrollált körülmények között szükséges beengedni valakit a gépre közös shellt 
   	# használva, úgy az alábbi lépéseket kell alkalmazni	 
  
   	screen
  		# screen indítása a kiszemelt többfelhasználós gépen
  	
  	Ctrl+a :multiuser on
  		# Ezt begépelve aktiválható az adott session-ön a többfelhasználós mód.
  		# Másik oldalnak szükséges ismernie az adott user nevét/jelszavát, illetve SSH-n be kell tudnia 
  		# csatlakozni a gépre. Ha mindez megvan, és SSH-n bejött.:
  	
  	screen -x
  		#Voila!
  
  
  time command
  	# A command lefutási idejét méri
  
  command &
  	# command háttérbeli futtatása
  
  
  command1 && command2
  	# command1 visszatérési értékének függvényében command2 is lefuthat. (ha command1 sikeres volt)
  
  Kernel,modulok,fordítás       top
  
  lsmod
  	# Betöltött modulok kilistázása
  
  rmmod modulnév
  	# Betöltött modul lekapcsolása a kernelből
  
  modprobe modulnév
  	# Modult tölt be a kernelbe
  
  modinfo modulnév
  	# a modulról kapunk információt
  
  ldd program
  	# Kiírja a programhoz szükséges megosztott könyvtárakat, függőségeket
  
  # Linux kernel fordítás menete, röviden. (ez csak az egyik módszer) 
  bővebben
  	# Megfelelő kernel verzió beszerzése (www.kernel.org, pl.: linux-2.6.20.3.tar.bz2)
  	# apt-get install wget bzip2 binutils kernel-package module-init-tools initrd-tools yaird	
  	# tar zxvf linux-2.6.20.3.tar.bz2 (érdemes a /usr/src-be)
  	# Belépés a létrejött könyvtárba
  	# make mrproper (ha már próbálkoztunk beállításokal)
  	# apt-get install libncurses5-dev
  	# make menuconfig (az érdemi munka)
  	# make-kpkg clean
  	# make-kpkg --initrd kernel-image kernel-headers
  	# cd ..
  	# dpkg -i *.deb (2db állomány)
  
  Csomagkezelés       top
  
  apt	/Advanced Package Tools, A Linux csomagkezelője, az aptitude front-endje/
  	-cache search     	: keresés
  	-cache showpkg csomag 	: megmutatja a csomag függőségeit
  	-cache depends csomag	: csomag függőségek, reverse depends-el együtt
  	-cache policy csomag  	: a csomag telepített és telepíthető verzióit adja meg
  	-get install csomag  	: telepítés
  	-get remove csomag   	: törlés
  	-get autoclean     	: nem használt csomagok törlése
  	-get update      	: frissítás
  	-get upgrade      	: frissítések telepítése
  	-get dist-upgrade   	: distro frissítés
  	-get -f install    	: törött, hiányzó csomagoknál jóbarát!
  	-get clean       	: apt cache tisztítása
  	-get build-dep csomag 	: telepítés minden egyes csomagjával együt
  	-get source csomag   	: a csomag forrásának letöltése
  	-file list csomag   	: kilistázza a csomag tartalmát
  
  	-s kapcsoló esetén csak szimulálja a megadott feladatokat.
  	
  	-t stretch-backports install "package"
  		# package telepítése az adott strech-backports repo-ból
  
  aptitude 
  	 install program	: program telepítése	
  	 search program		: program keresése a tárolókban
  	 remove csomag		: csomag eltávolítása, a configok megtartásával
  	 purge csomag		: csomag és configok eltávolítása	
  	 clean 			: gyorsítótár ürítése
  	 show csomag		: telepíthető "csomag"-ról információk
  	 reinstall program	: adott program újratelepítése
  	 update 		: csomaglista frissítése
  	 safe-upgrade 		: a legújabb verzióra frissíti a telepített csomagokat.
  	 full-upgrade 		: a legújabb verzióra frissíti a csomagokat. és eltávolít ha szükséges
  	 dist-upgrade		: újabb verzióra való teljes rendszerfrissítés
  
  
  echo "csomag hold" | dpkg --set-selections
  	# csomag nevű csomag visszatartása a frissítések során.
  	# visszaállítása: hold helyett install-t szükséges megadni
  
  dpkg --get-selections
  	# feltelepített csomagjaink listáját kapjuk meg, állapotuk feltűntetésével.
  
  
  
  dpkg	/Debian packages/
  	# .deb csomagkezelő
  	-i csomag 	  : telepítés
  	-r vagy --purge   : törlés
  	-reconfigure csomag : csomag újrakonfigurálása
  	-l 		  : csomagok listázása
  	-I csomag 	  : csomag információk megjelenítése
  	-S fájl 	  : megmutatja melyik csomaghoz tartozik a fájl
  	
  
  	A feltelepített csomaglista mentése, visszaállítása
  
  	dpkg --get-selections > /eleresi/ut/csomagok.txt : feltelepített csomagok neveinek mentése TXT-be. 
  	dpkg --set-selections < /eleresi/ut/csomagok.txt : a TXT-ből kiolvassa a felsorolt csomagokat.
  	apt-get -y update
  	apt-get dselect-upgrade
  		# Első lépésben a feltelepített csomagok listája a csomagok.txt-be kerül mentésre.
  		# Második, harmadik, negyedik lépésben pedig a telepített sw.-k listájában felsorolt 
  		# csomagok újratelepítése
  		
  
  dselect
  	# A dpkg barátságosabb arca
  
  
  ./configure
  make
  make install
  	# Csomag telepítése forrásból.
  	# A parancsot abban a mappában szükséges kiadni, ahova lett másolva az adott program 
  
  make clean
  	# Ha esetleg valamilyen kapcsolót kihagytunk a fordítás közben,
  	# ezzel a parancsal pucolhatunk az újrafordítás előtt.
  
  make uninstall
  	# Forrásból telepített program uninstall
  
  alien
  	# Csomag konverter program (pl.: .rpm .deb etc.)
  
  
  

  A Red Hat csomagkezelője

  rpm # Red Hat Package Manager rpm -ivh csomag.rpm # csomag telepítése rpm -Uvh csomag.rpm # Frissítés vagy telepítés. # Ha nincs telepítve , telepíti, ha telepítve van, megpróbálja frissíteni rpm -Fvh csomag.rpm # Csak frissítés. Ha nincs telepítve a csomag, kilép rpm -e csomag.rpm # Törlés rpm -q csomag.rpm # Megvizsgálja, hogy telepítve van e a csomag, és milyen verzió rpm -qa # Az összes telepített csomag vizsgálata
  Hálózat       top
  
  arp
  	# ARP cache manipulálása
  	-d cím	: arp táblából adott bejegyzés törlése
  
  	cat /proc/net/arp	: aktuális arp tábla kiíratása
  
  	
  ifconfig
  	# Hálózati információk lekérése, konfigurálása
  	
  ifconfig eth0 192.168.10.1 netmask 255.255.255.0 up
  	# 192.168.10.1-es IP-t osztunk az eth0-ra (0-s hálókártya)
  	# 255.255.255.0 a netmask.
  
  ifdown eth0
  	# eth0 eszközt lekapcsolja   
  
  ifup eth0
  	# eth0 eszközt felkapcsolja ( dhcp esetén kér IP-t a kiszolgálótól)
  
  iptables
  	# Netfilter csomagszűrő, leírás lentebb található, itt:
  	iptables alapok
  
  host
  	# Lekérdezéseket kezdeményez a DNS kiszolgáló felé, tartományokról, zónákról.
  	-t ns valami.hu : valami.hu Name Server-ét adja meg
  	-t mx valami.hu : valami.hu levelező szervereiről ad információt 
  
  hostname
  	# Beállítja vagy megjeleníti a rendszer host-nevét.
  
  iperf
  	# Sávszélesség korlátozásra használatos program.
  
  
  echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
  	# Ha gépünket router-ként használjuk, érdemes beállítanunk a csomag továbbítást
  	# 1-es engedélyezi a tiltást, 0 tiltja a tiltást!
  
  echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts
  	# Beállítjuk, hogy broadcast ping-re ne válaszoljon gépünk
  
  echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all
  	# Beállítjuk, hogy ne válaszoljon gépünk a ping-re
  
  echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter
  	# Engedélyezzük a hamis csomagok szűrését
  
  ...etc
  
  	--------------
  	# Ezek a beállítások rendszerleállításkor elvesznek, érdemes őket valamely induláskor 
  	# lefutó script-be tenni, a hálózati interfészeket konfiguráló script elé.
  	--------------
  
  
  
  etherwake
  	# Magic packet-et küld a wake-on-lan enabled hálókártyára
  
  ethtool
  	# Ethernet kártya beállítások megjelenítése, változtatása
  
  
  iptraf
  	# Hálózat terhelést figyelő program
  
  iptstat
  	# Top-szerű hálózat elemző eszköz.
  
  ifstat
  	# interface statisztikák készítése
  	# ifstat programot szükséges telepíteni
  	
  ifstatus
  	# interface státusz kiíratása (van-e link adott kártyán/kábelen)
  	# ifplugd program részét képezi
  	# újabb verzióban már az ifplugstatus -t szükséges használni.
  
  mii-tool
  	# Hálózati tesztelő
  
  nbtscan
  	# NetBIOS információkat adja meg, a hálózaton
  
  
  netstat
  	# Információkat ír ki a hálózati alrendszerről
  	-r : route kimenete 
  	-i : interfész tábla
  	-tp : TCP/IP -t használó processzek listája 
  
  netstat	-tn|grep ':80'|tr -s ' '|cut -d ' ' -f5|cut -d':' -f1
  	# kik csatlakoznak a gépünkre a 80-as porton? 
  
  
  netstat-nat
  	# Nat-olt kapcsolatok megjelenítésére szolgáló eszköz.
  	-n : Nem fordítja le a megjelenített IP-ket Hostname-ekre.
  
  netstat -an | egrep 'Proto|LISTEN'
  	# mely protokollon/portokon figyel a gép?
  
  netcat
  	# TCP/IP swiss army knife
  
  
  nload
  	# Network load - Hálózati terhelés vizsgálat
  
  ngrep
  	# grep, hálózati forgalomhoz
  
  netsed
  	# Hálózati csomagok valós idejű megváltoztatására alkalmas program
  
  nslookup www.host.com
  	# host.com IP címének vizsgálata
  
  
  domainname
  nisdomainname
  ypdomainname
  	# Megjeleníti vagy beálllítja a rendszer NIS/YP-tartománynevét.
  
  
  dnsdomainname
  	#Megjeleníti vagy beálllítja a rendszer DNS-tartománynevét.
  
  
  

  nmap

  # Hálózati feltérképező és letapogató eszköz. nmap 192.168.10.* # gyors scan, wildcard-al (*) nmap 192.168.10.0/24 # subnet.. nmap -sP 192.168.10.0/24 # mely eszközök vannak fent és futnak nmap -F 192.168.10.1 # gyors scan nmap –open 192.168.10.1 # csak a nyitott portokat adja meg nmap 192.168.10.1-20 --exclude 192.168.10.2,192.168.10.4 # 1-20-ig, kivéve a 2 és 4. nmap -iL /root/ips.txt # ips.txt file ban felsoroltak scannelése nmap -sA 192.168.1.250 # tűzfallal védett-e? nmap -p 80,443,445-500 192.168.10.1 # 80 és 443 valamit 445-től 500as portig scanneli a klienst. nmap -p T:80,U:53 192.168.10.1 # TCP80 és UDP53-as portok scannelése nmap -sU -p 3478 192.168.1.25 # UDP 3478 port scan nmap -p „*” 192.168.10.1 # minden portot végigpásztáz nmap –top-ports 10 192.168.10.1 # top 10 legismertebb portot végignézi nmap -O --osscan-guess 192.168.10.1 # megpróbálja felderíteni, hogy milyen op.rendszer fut a távoli gépen. nmap -sV 192.168.10.1 # távoli szerver szolgáltatások verziószámának detektálása nmap -sT IPADDRESS -PN -T 1 -p 21, 22, 23 # Kiszolgáló nyitott port keresés nmap -sV -sT IPADDRESS -PN -T 1 -p 21 # talált port elemzés nmap -sT IPADDRESS -PN -T 1 -p 21, 22, 23, 25, 53, 69, 80, 88, 123, 143, 162, 443, 445, 554, 587, 993, 995, 1194, 1433, 1723, 3389, 8000, 8080, 8443, 8843 # távolról elérhető helyi szolgáltatások nmap –iflist # altalanos infok az interface-ekről és route-okról. nmap --packet-trace 192.168.10.13 # milyen kommunikaci zajlik a 10.13-al? ping host # Ping jelet küld a host-nak -b ip_tartomány : broadcast üzenet küldés route # A Linux útválasztó táblájának megjelenítése (Routing table) route add -net 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 eth0 # A 192.168.10.0-s hálózatra menő csomagokat az eth0-ra irányítja a rendszer # A hálót így már látnunk kell route add default gw 192.168.10.254 # 192.168.10.154-es IP-vel rendelkező router (gateway) hozzáadása a routing table-hez. route del default gw # Alapértelmezett átjáró törlése a routing table-ből.

  Static route hozzáadás

  up route add -net 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.2.1 # Static route hozzáadása az adott eth eszközhöz. ( /etc/network/interfaces ethX szeksziójához hozzáadandó) # Az ethX eszközünk 192.168.2.0 hálózat felé a 192.168.2.1 legyen a default gateway. down route del -net 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.2.1 # A Fenti kikapcsolása.

  Route kezelése ip paranccsal

  ip route add 192.168.1.0/24 dev eth0 # route hozzáadása, a cél 192.168.1.0, melyet az eth0 mögött keressen. ip route delete 192.168.1.0/24 dev eth0 # fenti route törlése ip route add 192.168.2.0/24 via 192.168.2.254 dev eth0 # route hozzáadása, a cél a 192.168.2.0, melyet az eth0 interface adott IP-je felé küldjön. ip route add default via 192.168.1.254 dev eth0 # default route hozzáadása, eth0 felé keresse a 192.168.1.254 def. gw-t. ip route delete default via 192.168.1.254 dev eth0 # fenti def. route törlése. rsh # Távoli shell -l user gepnev parancs : a "parancs"-ot lefuttatja a távoli gépen, user nevében smbclient # SMB hálózati erőforrások tallózása smbclient -M gépnév # Üzenet küldése Windows-os gépekre (net-send szolgáltatás). Elküldés:Ctrl + D az üzenet végén echo üzenet | smbclient -M gépnév : azonnal küldi, nem kell Ctrl+D smbclient -L 192.168.1.1 -U HOSTNAME/user -W workgroup # kilistázza a 192.168.1.1 gépen található megosztásokat HOSNAME\user nevében, workgroup tartományban.

  ssh

  /Secure SHell/ # Titkosított hálózati bejelentkezés # config: /etc/ssh/sshd_config ssh user@host -t 'sudo sed -i "\$a text to insert" /path/to/file' # adott user nevében a host-on lévő file-ba adott "text to .." szöveg hozzáfűzése ssh user@host 'bash -s' < script.sh # távoli hoston adott user nevében script.sh futtatása, mely a helyi gépen van. ssh -t user@host "sudo sh -c 'ps aux | grep ssh > /root/1.txt'" # távóli gépen adott sudo parancs futtatása, kimeneti állomány is a távoli gép adott mappájába kerül. ssh user@remote "dd if=/dev/sda | gzip -1 -" | dd of=image.gz # ssh-n kereszül a távoli gép sda diszkjének mentése a helyi gép image.gz file-jába, tömörítve dd if=/dev/sda | gzip -1 - | ssh user@local dd of=image.gz # helyi diszk mentése távoli gép image.gz filejába, ssh-n kersztül kitömörítve. scp # Biztonságos távoli fájl átvitel lokális gép és távoli gép, illetve távoli gépek között. Bővebben itt olvasható róla az oldalon: Fájlátvitel SCP segítségével sntop # Top-szerű hálózati forgalom figyelő szoftver. tcpdump # Hálózaton átmenő forgalmat figyeli. -i ethX : Az ethX csatolón átmenő forgalmat figyeli. traceroute host # A hálózati útvonal kiírása a célszerverig (host) /IP hálózaton/ trickle # Sávszélesség korlátozásra használatos program. -u 100 -d 200 proftpd : A proftpd démon számára biztosít 100KB fel, 200KB letöltési sávszélt. tsclient # Terminal Services Client proftpd # FTP server pure-ftp # FTP server rdesktop # Remote desktop kliens stunnel # SSL (Secure Socket Layer) titkosított kapcsolatba csomagolhatunk protokollokat. # pl.: POP3, IMAP, etc. squid # Proxy kiszolgáló # config file.: /etc/squid/squid.conf

  Virtuális hálókártya létrehozása

  vconfig # virtuális eth eszközök létrehozására alkalmas program. # vlan csomag tartalmazza, tehát ezt telepítenünk kell. vconfig add eth0 1 : az eth0:1 eszköz hozzáadása, majd fel kell venni a /etc/interfaces-be! ... auto eth0 allow-hotplug eth0 iface eth0 inet static address 192.168.1.42 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.1.254 auto eth0:0 allow-hotplug eth0:0 iface eth0:0 inet static address 192.168.10.42 netmask 255.255.255.0 auto eth0:1 allow-hotplug eth0:1 iface eth0:1 inet static address 192.168.100.42 netmask 255.255.255.0 ipcalc # TUI felületű IP számláló. (hasznos lehet hálózat tervezés/bővítéskor) darkstat # Hálózati statiszkikák gyűjtésére szolgáló program. vsftpd /Very Secure FTP daemon/ # config file.: /etc/vsftpd # Néhány fontos kérdés.: -anonymus_enable : anonymus ftp engedélyezése. Szükség van egy ftp nevű user-re. -local_enable : normal felhasználókat engedjük be. (kell az anonymus hoz is) -write_enable : engedi az írást -local_umask : felhasználók autómatikus jogai (default 022) -anon_upload_enable : anonymusként feltülthetünk -anon_mkdir_write_enable : anonymusként mkdir engedélyezés -xferlog_enable : xfer log-ot ír a daemon -connet_from_port_20 : 20-as portot használ -chown_uploads : anonymusként feltöltött fájlok tulajdonosának megváltoztatása -chown_username : Kinek a tulajdona legyen a file -idle_session_timeout : inkatív kapcsolatok bontási ideje wireshark # Hálózati forgalom figyelő (GUI) wondershaper # Egyszerű sávszélesség korlátozásra használatos program. ethX 1024 1024 : Az ethX eszköz részére biztosít 1024Kbit le és feltöltési sávszélt. ethX clear : Törli a beállításokat.
  Bash programozás       top
  
  	# A parancsértelmező által ismert parancsok fűzhetőek össze egy "programba" vagy más néven shell script-be. (lásd .bat)
  	# A program első sorában minden esetben meg kell adni a futtató programot (shell-t), jelen esetben a bash-t.
  	# Tehát a fájl kezdete legyen bash esetén: 
  	  #!/bin/bash
  	# Felkiáltójel nélkül más futtató program (parancsértelmező) is megadható a program első sorában.
  	# Futtatási jog nélkül nem futtatható, ezért 
  	  chmod +x programnev
  	# Program futtatásához a lehetséges parancs(ok)
  	 ./programnev 
  	 sh programnev 
  	 bash programnev 
  
  
  

  Írásjelek

  \ Escape-karakter: # Bourne Again Shell escape-karaktere. Többek között ezzel a jellel lehet elérni, # hogy az őt követő speciális karakter elveszítse módosító hatását. $ Dollárjel # Segítségével változó neve és értéke között tudunk különbséget tenni. # Ha $valtozo-t írunk, az a változónk értékét fogja visszaadni. " " Kétszeres idézőjel # Az idézőjelek arra valók, hogy egyes karakterek vagy lefoglalt szavak speciális # jellegét feloldják. ' ' Egyszeres idézőjel # Megakadályozza a héjat (shell), hogy a $-t a változók jelzésének tekintse [] Szögletes zárójel # Intervallumok megadására szolgáló eszköz ? Kérdőjel # Egy elem helyettesítésére szolgáló jel * Csillag # Joker karakter, bármennyi karakter helyettesítésére ` Felsővessző: (jobbra tartó - AltGr + 7)` # Operátor, mely a két ` ` között lévő jelsort végrehajtja, és a kimenetét adja vissza # úgy, hogy az új sor karakter helyére szőközt rak. # Kettőskereszt # Kommentezés eszköze. (megjegyzés) & And jel # Parancsok háttérbeli futtatására szolgáló eszköz. # Pl.: updatedb & && Kettős And jel # Parancsok futtathatóak egymás után. # && esetén csak akkor fut le a második parancs, ha az első sikeres volt, azaz visszatérési értéke 0 # Pl.: cp -R /var/www /home/backup && shutdown -h now ; Pontosvessző # Parancsok futtathatóak egymás után. # ; esetén a második parancs futása nem függ az első visszatérési értékétől, tehát

  Dedikált környezeti változók

  BASH : aktuális shell BASHPID : aktuális bash PID-je EUID : effektív user uid EDITOR : Az alapértelmezett szövegszerkesztő HOME : Aktuális felhasználói könvvtár elérési útvonala MAIL : Beérkező emailek alapértelmezett könyvtára PATH : Azok az elérési útvonalak, melyekben a shell futtatható állományokat keres OSTYPE : Az operációs rendszer típusa PAGER : Az alapértelmezett file nézegető elérési útvonalát kell tartalmaznia PWD : Az éppen aktuális munkakönyvtár (Szimbólikus linknél nem egyezik meg a pwd kimenetével!) DIRSTACK: szintén OLDPWD : Előző munkakönyvtár elérése SHELL : A jelenleg futó shell teljes elérési útvonala TERM : A terminál típusát tartalmazza IFS : internal field separator RANDOM : random szám generátor SSH_CONNECTION : aktív SSH kapcsolat(ok) megadása "SRC SRCPORT DST DSTPORT" formában Ezek értékeinek kiíratására a következő parancs használható: echo $VALTOZO_NEV

  Shell változók

  Értékadó utasítással.: valtozo=érték : a változónk értéke legyen "ertek" valtozo=$(echo 2+3 | bc) : a változónk értéke legyen 2+3, bc-vel kiszámolva. export valtozo : shell változó környezeti változóvá alakítása # Amennyiben szükséges permanens beállítás, úgy: # az /etc/profile -ba is szükséges felvenni unset valtozo : ha már nincs szükség rá, mint környezeti változó.

  Belső változók

  echo $0 # A futó program neve echo $$ # A futó program PID-je echo $? # A legutolsó parancs visszatérési értéke # Ha 0 : igaz (true) # Ha 1 vagy több : hamis (false) echo $_ # a legutóbbi begépelt parancs legutolsó argumentuma # pl echo macilaci esetén macilaci

  Csővezetékek (pipe-ok)

  # " | " segítségével lehet egy program kimenetét (stdout) egy másik program bemenetére (stdin) csatolni. pl.: ps aux | grep iceweasel # Az összes folyamat listázásának kimenetét a grep szűrő bemenetére irányítja, amely az iceweasel-t keresi. # stdin - standard input, jele : fd0 (alapértelmezett bemenet, pl.: billentyűzet) # stdout - standard output, jele : fd1 (alapértelmezett kimenet, pl.: monitor) # stderr - standard error, jele : fd2 (alapértelmezett hibacsatorna) ./program 2> hiba.txt # program lefuttatása és az esetleges hibacsatorna (stderr) hiba.txt-be irányítása # az stdout helyett. ./program 1> kimenet.txt 2>&1 # program lefuttatását követően a kimenetet (stdout) a kimenet.txt be menti, valamint # az esetleges hibák (stederr) hozzáfűzésre kerülnek a txt-hez. cat file1 | sort | wc -w > file2 # file1-et tartalmát a sort-nak adja át, az rendezi, majd átadja a wc-nek, majd a wc # kimenete a file2-be íródik

  Néhány egyszerű példa.:

  #!/bin/bash echo Hello World! # A szokásos Hello World kiírása, a program futtatásakor. #!/bin/bash STR="Hello World" echo $STR # Az STR változó deklarálása, majd értékének kiíratása. #!/bin/bash tar -cZf /var/backup.tgz /home/user # /home/user tartalmát menti és tömöríti a /var/backup-ba. #!/bin/bash OF= /home/user/$(date +%Y%m%d).tgz tar -cZf $OF /home/user/sajt # Egyszerű backup script, mely a /hme/user/sajt tartalmát, napi dátummal # ellátva egy .tgz állományba tömörítve menti. #!/bin/bash if ["foo" = "foo1" ]; then echo "a feltétel igaz" else echo "a feltétel hamis" fi # Egyszerű if-else szerkezet

  Egyszerű szerkezetek.: if, while, until, for

  -if szerkezet.: --------------- #!/bin/bash T1="foo" T2="bar" if [ "$T1" = "$T2" ]; then echo "a feltetel igaz" else echo "a feltetel hamis" fi # eldönti T1 és T2 értékéről, hogy egyenlőek e. #!/bin/bash if [ -f /etc/passwd ] then echo "letezik!" else echo "nem letezik!" fi # eldönti, hogy /etc/passwd file létezik-e vagy sem. # Blokkos eszköz (pl. pendrive) esetén -b kapcsolót kell használni! #!/bin/bash test -f /etc/passwd && echo "letezik" || echo "nem letezik" # A egyel feljebb levő probléma másik megoldása. # Blokkos eszköz (pl. pendrive) esetén -b kapcsolót kell használni! -File szintű kapcsolók if [ -a file ] then ... -a : igaz, ha létező file -e : igaz, ha létező file -b : igaz, ha blokkos eszköz (pl /dev/sda) -c : igaz, ha "karakterspeciális" file Pl.: (/dev/ttyACM0 - ez egy nokia telefon.) -d : igaz, ha könyvtár -f : igaz, ha regular file -G : igaz, ha a futtató user csoportjáé a file -N : igaz, ha módosították az utolsó olvasás óta -O : igaz, ha a futtató useré a file -r : igaz, ha olvasható? -L : igaz, ha symbolic link -s : igaz, hogy nem üres -z : igaz, hogy üres -w : igaz, ha írható a scriptet futtató user számára # Tagadás mindenhol használható, azaz.: ! -f : nem regular file? -Változó szintű kapcsolók if [ file == file2 ] then ... file1 == file2 igaz hogy egyenlőek? file1 != file2 igaz hogy nem egyenlőek? # Például: if [ "$(echo Tibi)" != "$(echo Peti)" ]; then echo "Tibi nem Peti! :)" exit 1 # Stop! fi -Szám szintű kapcsolók if [ $foo -eq 3 ] then ... $foo -eq 3 : igaz, ha foo értéke egyenlő 3-al (Equal) $foo -ne 3 : igaz, ha foo értéke nem egyenlő 3-al (Not-Equal) $foo -gt 3 : igaz, ha foo értéke nagyobb 3-nál (Greater Than) $foo -ge 3 : igaz, ha foo értéke nagyobb egyenlő 3-al (Greater or Equal) $foo -lt 3 : igaz, ha foo értéke kisebb 3-nál (Less than) $foo -le 3 : igaz, ha foo értéke kisebb egyenlő 3-al (Less or Equal) "$foo" == "10" foo értéke 10? # Dupla zárójellel használhatóak ==, !=, >=, >, <, <=.. (($foo <= 3)) foo értéke nagyobb egyenlő 3-nál -while szerkezet.: ------------------ #!/bin/bash COUNTER=0 while [ $COUNTER -lt 10 ]; do echo a szamlalo erteke: $COUNTER let COUNTER=COUNTER+1 done # COUNTER változót 1-el növeli addíg, amíg el nem éri a 10-et. -until szerkezet.: ------------------ #!/bin/bash COUNTER=20 until [ $COUNTER -lt 10 ]; do echo a szamlalo erteke: $COUNTER let COUNTER-=1 done # COUNTER változót 20-as kezdőértékről 1-el csökkenti, amíg el nem éri a 10-et. -for ciklus (C szerű) --------------------- #!/bin/bash for i in `seq 1 10`;do echo $i done # az i változó felveszi 1-től 10-ig az értékeket, majd ki is írja a képernyőre -for ciklus (a könyvtár elemeire) --------------------------------- #!/bin/bash for i in $( ls );do echo a konyvtar elemei: $i done # kiírja a képernyőre az aktuális könyvtár elemeit

  Egyszerű függvények.:

  #!/bin/bash function quit { exit } function hello { echo Hello! } hello quit echo foo # Egyszerű fv. deklarálás, majd az értékek kiíratása ( a 10. sor sosem fut le!) #!/bin/bash function quit { exit } function e { echo $1 } e Hello e World quit echo foo # Egyszerű fv. deklarálás, majd az értékek kiíratása ( a 11. sor sosem fut le!)

  Aritmetikai műveletek.:

  expr expr 10 + 30 echo $(expr 10 + 30) echo `expr 10 + 30` # egyszerű összeadások több formában, kimenetük 40 expr 20 - 30 echo $(expr 20 - 30) echo `expr 20 - 30` # egyszerű kivonások, kimenetük -10 expr 10 \* 20 echo $(expr 10 \* 20) # egyszerű szorzás, kimenet 200 # a * jelet escape-elni "\" kell bash-ban! expr 30 / 10 # egész osztás, kimenete 3 expr 30 / 16 # egész osztás, kimenete 1 expr 40 % 20 # maradékos osztás, kimenete 0 expr 40 % 25 # maradékos osztás, kimenete 15 let let val1=10*4 echo $val1 # szorzás, kimenete 40 let "val2 = 8 / 3" echo $val2 # egész osztás, kimenete 2 let val3=10-3 echo $val3 # kivonás, kimenete 2 #!/bin/bash let "val5=50+$1" echo $val5 # hello.sh néven elmentjük, futtatva: ./hello.sh 10 # összeadás paraméterrel, kimenete 60 bash echo $((3+9)) # egyszerű összeadás kimenet 12 echo $((10*5+15)) # szorzás és összeadás kombinációja, kimenet 65 echo $((27 / 9)) # egész osztás, kimenete 3 echo $((27 / 10)) # egész osztás, kimenete 2 echo $((60 % 20)) # maradékos osztás, kimenete 0 echo $((50 % 45)) # maradékos osztás, kimenete 5 bc echo 3+2 | bc # összeadásbc-vel, kimenete 5 echo 3+2*4/2-2 | bc # összeadás, szorzás, osztás, kivonás kombinációja, kimenete 5 echo "55/3" | bc echo "55/3" | bc -l echo "scale=2; 55/3" | bc # osztás bc-vel, kimenetük rendre: # 18 # 18.33333333333333333333 # 18.33
  Saját leírások       top
  Ezen fejezetben saját tanulási folyamatom során készült jegyzeteket teszem közzé:
  

  Érdekes/hasznos bash scriptek -experimental-       top
  
  echo "Most `w -h | wc -l` felhasználó van bejelentkezve."
  	# Kiírja, hogy hány felhasználó van bejelentkezve
  
  
  
  test -d /home/user && echo "van" || echo "nincs"
  	# Megvizsgálja, hogy van e /home/user könyvtár, két kimenetű elágazással (&&)
  	# Ha van.: van
  	# Ha nincs.: nincs	
  	# -d : van-e ilyen?
  
  
  
  if [ -d /home/user ]; then echo "van"; else echo "nincs";
  fi
  	# Ugyanaz mint az előző példa, csak kicsit másként. 
  	# [-test parancs, ]-test zárás
  
  
  
  if [ -s /etc/motd ]; then echo "nagyobb"; else echo "zerus";
  fi
  	# Megvizsgálja, hogy a /etc/motd nagyobb e nullánál, vagy zérus.
  	# -s akkor ad IGAZ-at, ha a fájl létezik és nagyobb 0-nál.
  
  
  for i in *.mp3; do mpg123 "$i"; done
  	# Az aktuális könyvtárban az összes mp3 kiterjesztésű állományt, az mpg123 
  	# nevű programmal lejátszuk.
  
  
  
  < /dev/urandom tr -dc A-Za-z0-9_ | head -c8
  	# 8 karakteres random jelszó generátor 
  
  
  
  for i in $(ls); do cat $i >> 123.txt; done
  	# aktuális könyvtárban található file-ok 123.txt file-ba összefűzése.
  
  
  
  host -t mx mydomain.com
  nslookup -q=mx mydomain.com
  dig -t mx mydomain.com
  	# MX record check-re használható parancsok
  
  
  net rpc shutdown -I IP -U DOMAIN/user
  	# shell-ből Windows klienst állíthatunk le távolról. (ha tudjuk a local admin jelszavát..)
  
  
  
  net rpc shutdown -I IP -U DOMAIN/user -f -t 60
  	# Előbbi parancs, időzítve 60sec-re.
  
  
  
  echo tartalom | mailsend -to sendto@domain.dom -from from@domain.dom -starttls 
   -port 587 -auth -smtp STMP.server.address -sub targy +cc +bc -v -user Username -pass Password
  	# 587-es porton (TLS) levélküldés. A fenti változók jelentései:
  	#
  	# tartalom		: az levél tartalma 
  	# sendto@domain.dom	: címzett
  	# from@domain.dom	: feladó
  	# SMTP.server.address	: milyen SMTP-n keresztül
  	# targy			: az üzenet tárgya
  	# user/pass		: SMTP user neve, jelszava.
  
  
  
  while read; do
  rm „$REPLY”
  done < delete.txt > log.txt
  	# delete.txt file-ban található elérési útvonalakon lévő fájlokat törli, a kimenet
  	# pedig a log.txt-be kerül.
  
  
  
  cat smb.conf | egrep -v "^\s*(#|$)"
  	# smb.conf file tartalmának kiírása a #-al vagy szóközzel kezdődő sorok nélkül.
  
  
  
  awk '{ sum += $1 } END { print sum }' file
  paste -sd+ file | bc	
  sum=0;for i in $(cat file);do sum=$((sum+$i));done;echo $sum
  s=0 ; while read l ; do s=$((s+$l)) ; done < file ; echo $s
  	# "file"-ban egymás alá felsorolt számok összegének kiszámítása
  	# Mindegyik sor egy különálló megoldás!
  
  
  cat /var/log/syslog |grep INPUTDROP |grep -v ICMP | sed s/DF// | awk '{ print $1" "$2" "$3" "$8" "$9" "$11" "$18" "$20}'
  	# iptables log feldolgozása, amennyiben az INPUTDROP prefix-el kerül a syslog-ba a bejövő eldobott forgalmazás.
  	# a DF (defragment) és ICMP sorok nem jelennek meg a kimenetben!
  	# az awk $1, $2, stb. résszel a különböző mezők sorszámai vannak megadva, szabadon választható több vagy kevesebb kiíratása	
  	# A kimenet pl:
  		Dec 23 00:29:37 IN=ppp0 OUT= SRC=198.211.123.245 PROTO=TCP DPT=60068
  		Dec 23 00:31:14 IN=ppp0 OUT= SRC=185.222.209.193 PROTO=TCP DPT=8899
  		Dec 23 00:32:05 IN=ppp0 OUT= SRC=198.211.123.245 PROTO=TCP DPT=3110
  		Dec 23 00:32:18 IN=ppp0 OUT= SRC=198.211.123.245 PROTO=TCP DPT=30096
  
  
  history | awk '{a[$2]++}END{for(i in a){print a[i] " " i}}' | sort -rn | head    
  	# melyik parancsot hányszor futtattuk le
  	# A kimenet valami ilyesmi:
  		99 cat
  		11 sed
  		19 su
  		12 ssh
  
  
  #!/bin/bash
  	read -p "Valtozo erteke? : " -s VAR
  	echo
  	echo "A beirt valtozo: " $VAR
  	# A szabvanyos bemenetről (bill.) feltölti a VAR nevű változót, majd kiírja annak értékét az ".." után.
  
  
  #!/bin/bash 
  	read -e -i "Eleje" -p "Felhasznalonev: " USER 
  	echo "A beirt felhasznalonev: "$USER
  	# Bekéri a szabványos bemenetről a USER változót, az értéke pedig automatikusan az "Eleje" karaktersorral
  	# fog kezdődni, mely szükség esetén visszatörölhető. Ezt követően a változó értékének kiírása.
  
  
  #!/bin/bash
  	echo -n "Add meg, mely termek arara vagy kivancsi (kola, sor): "
  	read VAR
  	if [[ "$a" = "kola" ]]; then
    		echo "Ar 200"
  	elif [[ "$a" = "sor" ]]; then
    		echo "Ar 250"
  	fi
  	# A szabványos bemenetről várja a VAR értékét (kola vagy sor), majd ezt követően ha a beírt karaktersor egyezik 
  	# a két termék közül valamelyikkel, kiírja az árát.
  
  	
  #!/bin/bash
  	echo "Az alabbi adatokat tudom kiirni a sorszam lenyomasaval: "
  	select i in "Datum" "Konyvtarlista" "AktualisMappa" "Kilepes"
  	do
  	 if [[ "$i" = "Datum" ]] ; then
  	  echo $(date)
  	 elif [[ "$i" = "Konyvtarlista" ]] ; then
  	  echo $(ls)
  	 elif [[ "$i" = "AktualisMappa" ]] ; then
  	  echo $(pwd)
  	 elif [[ "$i" = "Kilepes" ]] ; then
  	  break
  	 fi
  	done
  	
  	# A select segítségével a négy utasítás közül az egyik sorszámát lenyomva a megfelelő parancsot futtatja le (pl: date) 
  	# a 4-es gomb lenyomásával pedig kilép a program.
  	# Kimenet:
  		Az alabbi adatokat tudom kiirni a sorszam lenyomasaval:
  		1) Datum
  		2) Konyvtarlista
  		3) AktualisMappa
  		4) Kilepes
  	
  #!/bin/bash
  	A=10
  	B=100
  	C=0
  	([ $A -eq 10 ] || [ $B -eq 1 ]) && [ $C -eq 1 ] && echo "Ok" || echo "Nem Ok"
  	
  	# Logikai operátorok használata.
  	# A egyenlő-e 10-el VAGY B egyenlő-e 1-el, ÉS C egyenlő-e 1-el?
  	# Akkor írja ki az OK-ot ha legalább az:
  	# első ÉS harmadik állítás igaz, (pl A=10 ÉS C=1) vagy
  	# második ÉS harmadik állítás igaz (pl B=1 és C=1) , egyéb esetben "Nem Ok"-ot ír ki.
  
  
  #!/bin/bash
    	DIR=/home/letix/test
    	EXT=.sh
    	for file in $(ls $DIR)
    	 do
        if [[ "$file" = *$EXT* ]]
         then
         echo "$file"
        fi
    	 done
    	# adott mappában adott kiterjesztésű file-ok keresése és nevük kiíratása
  
  
  
  #!/bin/bash
  	for i in 21 137 1517
  	do
    	 printf "...%5d ...\n" "$i"
  	done
  
  	# Példa printf működésre, 
  	# Kimenet:
  	
  	...  21 ...
  	...  137 ...
  	... 1517 ...
  
  
  #!/bin/bash
  	for i in ppp0 eth1 wlan0 eth0 tap0 tun0; do
  	 printf "$i \
        %2s $(/sbin/ifconfig $i | grep 'inet' | cut -d: -f2 | awk '{ print $2}') \
        %2s RX bytes : $(ifconfig $i |grep -i -E '(RX packets)' | cut -d"(" -f2 | cut -d")" -f1 ) \
        %2s TX bytes : $(ifconfig $i |grep -i -E '(TX packets)' | cut -d"(" -f2 | cut -d")" -f1 )\n " >> iptest2.txt
  	done
  
  	# Újabb printf példa, némi TX-RX forgalmazási adat kiírással,
  	# Kimenete:
  	
  	ppp0    124.16.45.11       RX bytes : 7.9 GiB   TX bytes : 11.1 GiB
   	 eth1   192.168.100.254     RX bytes : 9.8 GiB   TX bytes : 18.2 GiB
  	 wlan0   192.168.200.254     RX bytes : 9.1 GiB   TX bytes : 1.3 GiB
   	 eth0   172.16.0.254       RX bytes : 0.0 B    TX bytes : 0.0 B
   	 tap0   192.168.150.2      RX bytes : 8.1 GiB   TX bytes : 10.2 GiB
   	 tun0   192.168.250.1      RX bytes : 0.0 B    TX bytes : 0.0 B
  	
  
  Fájl titkosítása és visszafejtése kulcspárral -openssl-
  
  Titkosítás
  openssl genrsa -out key.pem 2048
  openssl rsa -in key.pem -out key-public.pem -outform PEM -pubout
  echo -n "Tl4R6dnvWXiDeXr1LtpCNkaerhABw45b24bnab5yLG1" > key.txt
  openssl enc -aes-256-cbc -pass file:key.txt < unencrypted.dat > encrypted.dat
  openssl rsautl -encrypt -pubin -inkey key-public.pem < key.txt > enc.key.txt
  	# 1. privát kulcs létrehozása
  	# 2. publikus kulcs létrehozása a privát kulcsból
  	# 3. Adott key.txt állomány generálása
  	# 4. Az unencrypted.dat file titkosítása a key.txt segítségével, kimeneti állománya az encrypted.dat
  	# 5. A key.txt file titkosítása az adott felhasználó publikus kulccsával, a titkosított kulcs a enc.key.txt
  	
  	# Megjegyzés:
  	# Backup készítés során érdemes minden használat előtt új key.txt-t generálni!
  
  Visszafejtés
  openssl rsautl -decrypt -inkey key.pem < enc.key.txt > key.txt
  openssl enc -aes-256-cbc -d -pass file:key.txt < encrypted.dat > unencrypted.dat
  	# 1. A key.txt állomány privát kulccsal történő visszafejtése 
  	# 2. A visszafejtett key.txt-vel fent betitkosított állomány visszafejtése.
  
  
  
  Titkosított tar.gz készítése mappákról
  
  Titkosítás
  tar -zcvf - dir1 dir2 | openssl enc -aes-256-cbc -pass file:key.txt -out /home/letix/encrypted.tar.gz
  	# file.txt-ben található jelszóval titkosítva tömöríti be a dir1 és dir2-t, kimenete a fenti tar.gz.
  
  Visszafejtés
  
  mkdir test
  openssl enc -aes-256-cbc -d -pass file:key.txt -in /home/letix/encrypted.tar.gz | tar xz -C test
  	# key.txt-t felhasznalva visszafejti es kitömöríti az előbb betitkosított file-t az aktuális mappán belüli test 	
  	# mappába,mely az első lépésben létrehozásra került.
  
  mdadm - RAID alapok       top
  
  Az mdadm (multiple devices) a Linux eszköze a tömbök (RAID) létrehozására, kezelésére, monitorozására.
  Ezen eszközzel sotfware-es RAID alakítható ki, hardware-es RAID vezérlővel rendelkező rendszeren az alábbi leírás nem alkalmazható.
  Ebben a fejezetben tárgyalt parancsokat virtuális környezetben teszteltem, éles adatokat és rendszer lemezt/partíciót mellőzve. 
  
  
  

  A dokumentum tartalma

  Linkek Gyakorláshoz szükséges feltételek Az mdadm 7 üzemmódja Lemezek előkészítése RAID tömbök létrehozása Linear - JBOD RAID0 - Stripe RAID1 - Mirror RAID5 - Stripe set with parity RAID10 - Striped mirrors RAID config mentés, tömbök formázása, fs beállítása, mount point Növelés (Grow), csökkentés, leállítás, törlés, vizsgálat, Pending Monitorozás, email küldés RAID1 meghibásodás szimulálása hot-spare lemezzel RAID10 tesztelés 2 hibás lemezzel

  Linkek:

  RAID szintek - Wikipedia
  mdadm - unixlinux.tmit.bme.hu
  mdadm - Wikipedia - eng

  Gyakorláshoz szükséges feltételek

  Fenti RAID szintek link tartalmának ismerete Linux-ot futtató PC, 1db rendszer és minimum 2db RAID gyakorláskoz használható lemezzel. VAGY Virtuális környezetben futtatott Linux VM, 1 + min.2db virtuális lemezzel. pl: Windows-on VMware Player free Türelem, Pizza, koffeines ital (copyright by raid.wiki.kernel.org)

  Az mdadm 7 üzemmódja

  Assemble : Egy korábban létrehozott tömböt alakít át aktívvá (láthatóvá) Build : Szuperblokkmentes tömb összeállítása. Ilyenkor az első létrehozás és a későbbi újbóli elindítás ugyanaz a művelet Create : Új (szuperblokkos) tömb létrehozása Follow/Monitor : A megadott tömbök állapotát figyeli, reagál a változásokra . Csak redundánds tömbökre van értelme , pl RAID1, RAID5 Grow : Újracsíkozás. pl növelés, csökkentés, diszk szám növelés, chunk méret változtatás, áttérés RAID1->RAID5 Manage : Kezelés. pl eszköz hozzáadása tömbhöz, kiszedése, hibásnak jelölése, spare hozzáadása... Misc : Egyéb. pl RAID szuperblokk törlése, információkérés. Adott tömbböl egy lemez végleges eltávolításához szükséges a szuperblokkot törölni.

  Lemezek előkészítése

  Ahhoz, hogy a lemezek RAID tömbbe helyezhetőek legyenek, szükséges előkészíteni az eszközök partíciós tábláit. Ez többek között az alábbi két módszerrel valósítható meg: fdisk /dev/sdb # /dev/sdb eszköz 1.partíciójának felkészítése # A gombok lenyomásának sorrendje a következő m : manual t : partíció rendszer id változtatása 1 : első partíció L : listázás fd : Linux Raid Autodetect filerendszer (ezt be kell gépelni!) w : kiírás. # Fenti parancsot az aktuális rendszerhez kell igazítani, és minden érintett eszközön le kell futtatni. # Lemez elnevezések és partíció számok sdb1 ! VAGY cfdisk /dev/sdb # formázatlan HDD esetén: Label type : dos New : méretezés igény szerint Primary/Ext. : Elsődleges vagy Kiterjesztett. Logikai partíció csak kiterjesztett alá készíthető. Type : fd - Raid autodetect Write : változások kiírása. # Fenti folyamatot szintén minden érintett lemezen szükséges elvégezni.

  RAID tömbök létrehozása

  Linear vagy JBOD (just a bunch of disks/drives) -Több különböző (vagy akár azonos) lemez (vagy partíció) 1db nagy dinamikus lemezzé konvertálása -Sebességben nincs különbség egy szimpla lemezhez képest. -Elérhető maximális méret: a résztvevő hdd-k vagy partíciók összege -Hibatűrés nincs! Bármely lemez kiesése esetén szétesik a tömb mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=linear --raid-devices=2 /dev/sdb3 /dev/sdc4 # create :létrehozás # verbose :bőveszédű # /dev/md0 :/dev/md0 lesz a tömb device # --level= :RAID típusa linear # --raid-devices= :tömbbe kerülő eszközök száma # /dev/sdb3, sdc4 :a résztvevő lemezek partíciói RAID0 - Stripe -Stripe, vagyis csíkozás. A résztvevők között az adat annyi egyenlő részre lesz szétosztva, ahány résztvevő van, így minden lemezre az adat egy darabja kerül. -Sebesség: Az írás/olvasás párhuzamosan történik -> Gyors -Elérhető maximális méret: a résztvevő legkisebb hdd vagy partíció mérete. erősen ajánlott azonos típusú lemezeket használni. -Hibatűrés nincs! Bármely lemez kiesése esetén szétesik a tömb. mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=stripe --raid-devices=2 /dev/sdb1 /dev/sdc1 # 2 eszközöből álló RAID0 tömb létrehozása RAID1 - Mirror -Tükrözés 2 vagy több lemez között. a résztvevő hdd-kre vagy partíciókra az adat 1-1 példányban kerül írásra. Pazarló helykihasználtság! -Sebesség: Olvasás ideálsi esetben kétszerese egy szimpla HDD-nek. Írásban minimális a növekedés. -Elérhető maximális méret: a résztvevő legkisebb hdd vagy partíció mérete. ajánlott azonos típusú lemezeket használni. -Hibatűrés van! 1db lemez kiesése esetén a tömb ép marad, adat írható/olvasható. mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=mirror --raid-devices=2 /dev/sdb1 missing # /dev/sdb1 lemezzel Degraded (féllábú) tömb létrehozása. A hiányzó eszköz helyére missing kell. mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=mirror --raid-devices=2 /dev/sdb1 /dev/sdc1 # /dev/sdb1 és sdc1 résztvevőkkel RAID1 létrehozása mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=mirror --raid-devices=2 /dev/sdb1 /dev/sdc1 --spare-devices=1 /dev/sdd1 # md0 RAID1 tömb létrehozása 1db Spare disk-el (melegtartalék) # Amennyiben bármely lemez kiesik, úgy a rendszer a spare disk-et automatikusan sync-eli és átveszi # a hibás lemez helyét. Redundancia növekedés! RAID5 - Stripe set with parity -Minimum 3db, lehetőleg azonos méretű lemez szükséges RAID5 kialakításhoz. Egy adatblokk 3db lemez esetén két részre osztva egy-egy lemezre íródik, (disk1-data1, disk2-data2) ezen adatok paritás értéke pedig (disk3-dataP) a harmadik lemezre kerül. a paritás egy ellenőrző összeg, melyből a CPU (vagy vezérlő) data1 VAGY data2 elvesztése esetén pótolni tudja a kiesést. a RAID5 körbeforgó paritási (rotating parity) eljárást alkalmaz, nincs kitüntetett paritás lemez (pl RAID4 melyben szűk keresztmetszete lenne a rendszernek) a paritást az összes meghajtón elosztva tárolja. -Sebesség: párhuzamos olvasásnak köszönhetően gyors olvasás, az írás sw RAID esetén fokozottan CPU igényes! kiszámítása (N-1)*S ahol N:résztvevő darabszám, S:leglassabb résztvevő sebessége -Elérhető maximális méret kiszámítása: (N-1)*S ahol N:résztvevő darabszám, S:legkisebb résztvevő mérete, tehát 3db 500GB-os lemeznél 1TByte. -Hibatűrés van! 1db lemez kiesése esetén a tömb ép marad, adat írható/olvasható. mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=5 --raid-devices=3 /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1 # md0 RAID5 tömb létrehozása 3 lemez 1.partíciójából. mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=5 --raid-devices=3 /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1 --spare-devices=1 /dev/sde1 # md0 RAID5 tömb létrehozása, 1db spare disk-el. --assume=clean # új RAID1,5,10 stb tömbök létrehozásakor nincs sync. Érdemes előtte a partíciókat és az MBR-t törölni, valamint felület # tesztet futtatni a diszkeken. (nullákkal történő feltöltést lépi át az mdadm, ahol amúgy kijönne a bad sector hiba.) RAID10 - Striped mirrors -Minimum 4db, lehetőleg azonos méretű lemez szükséges RAID10 (1+0)kialakításhoz. 2db (2 lemezből álló) előre létrehozott RAID1 tömb kerül összefűzésre RAID0-ba. A RAID10 technológia ötvözi a RAID0 gyorsaságát a RAID1 megbízhatóságával. -Sebesség: párhuzamos olvasásnak és írásnak köszönhetően szimpla HDD-hez képest legalább kétszer gyorsabb. -Elérhető maximális méret kiszámítása: (N*S)/2 ahol N:résztvevő darabszám, S:legkisebb résztvevő mérete, tehát 4db 500GB-os lemeznél 1TByte. -Hibatűrés van! Amennyiben a RAID1 tömbökből esik ki 1-1 lemez, úgy a rendszer továbbra is üzemképes marad. mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=10 --raid-devices=4 /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1 /dev/sde1 # md0 RAID10 tömb létrehozása 4db lemez 1.partíciójából. # Tesztelés lentebb.

  RAID config mentés, tömbök formázása, fs beállítása, mount point

  Amennyiben a fentiek alapján sikeresen létre lett hozva a tömb, úgy szükséges az alábbi lépéseket elvégezni a config véglegesítéséhez illetve a tömb használatba vételéhez. Példa RAID1 esetén cat /proc/mdstat # az összeállított RAID tömb állapotának lekérése # Alábbi kimenet RAID1 config sdb1 és sdc1-el. Personalities : [raid1] md0 : active raid1 sdb1[0] sdc1[1] 7810036 blocks super 1.2 [2/2] [UU] cp /etc/mdadm/mdadm.conf /etc/mdadm/mdadm.conf-orig # aktuális mdadm.conf mentése mdadm.conf-orig néven mdadm --detail --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf # a kialakított állapot, azaz a config mentése mkfs.ext3 /dev/md0 # /dev/md0 tömb ext3 típusú fájlrendszerre formázása mkdir /mnt/md0 # csatolási pont - mount point létrehozása ahol el lehet majd érni a tömböt # helye szabadon választott. mount /dev/md0 /mnt/md0 # a tömb /mnt/md0 csatolási pontra mount-olás mount # az előbbi mount tesztelése. Valami hasonló lesz a kimenet: .. /dev/md0 on /mnt/md0 type ext3 (rw,errors=remount-ro) cp /etc/fstab /etc/fstab-orig # /etc/fstab mentése. blkid /mnt/md0 # Ahhoz, hogy minden újraindítás után fel legyen csatolva a tömb, bele kell írni az fstab-ba UUID alapján. # Az adott tömb UUID értékének kiíratása. Az fstab-ba ezen értéket szükséges felvenni, valahogy így: .. UUID=ede160d0-9504-4a21-8460-add12df04b77 /mnt/md0 ext3 errors=remount-ro 0 1 mdadm --detail /dev/md0 # md0 tömb tulajdonságok. # RAID1, 1db spare disk-el valahogy így néz ki: /dev/md0: Version : 1.2 Creation Time : Thu Apr 19 14:37:01 2016 Raid Level : raid1 Array Size : 103296 (100.89 MiB 105.78 MB) Used Dev Size : 103296 (100.89 MiB 105.78 MB) Raid Devices : 2 Total Devices : 3 Persistence : Superblock is persistent Update Time : Thu Apr 19 19:04:01 2016 State : clean Active Devices : 2 Working Devices : 3 Failed Devices : 0 ..... Ha minden sikerült, kész a felcsatolt RAID1 tömb.

  Növelés (Grow), csökkentés, leállítás, törlés, vizsgálat, Pending

  Rövidítések -a : --add -c : --create -l1 : --level=mirror (raid1) -n3 : --raid-devices=3 -x1 : --spare-devices=1 mdadm --grow --raid-devices=3 /dev/md0 mdadm --add /dev/md0 /dev/sde1 # Adott /dev/md0 tömbben a diszkek számának növelése 3-ra, majd /dev/sde1 hozzáadása. mdadm --fail /dev/md0 /dev/sdc1 mdadm --remove /dev/md0 /dev/sdc1 mdadm --grow --raid-devices=2 /dev/md0 # /dev/md0 tömbben az sdc1 résztvevő hibásnak beállítása és eltávolítása # ezt követően md0 tömb lemezek számának csökkentése 2-re. mdadm --stop /dev/md0 # md0 tömb leállítása mdadm --stop --scan # az mdadm.conf -ban az összes felsorolt tömb leállítása mdadm --remove /dev/md0 # md0 végleges törlése, stop-ot követően mdadm --zero-superblock /dev/sdb1 # superblock ürítés aktuális eszközön. # akkor lehet szükséges, ha sdb1 korábban már RAID tömb tagja volt, de most egy új tömbbe kell felvenni. mdadm --examine /dev/sda1 # /dev/sda1 eszközön md superblock keresése/vizsgálata - examine # sda1 része vagy része volt-e aktív RAID tömbnek? Ha nem: mdadm : No md superblock detected on /dev/sda1 Ha igen: /dev/sdb1: Magic : a92b4efc Version : 1.2 Feature Map : 0x0 Array UUID : 29473177:dcda05f4:7b158228:7c7326f1 Name : debian830:0 (local to host debian830) Creation Time : Wed Apr 26 14:58:06 2016 Raid Level : raid10 Raid Devices : 4 ..... mdadm --readwrite /dev/mdX # Amennyiben /dev/mdX állapota valamilyen okból kifolyólag Pending: resync=PENDING # úgy a fenti paranccsal indítható ismét a sync.

  Monitorozás, email küldés

  Az mdadm rávehető folyamatos monitorozásra is, ami egy daemont futtat a háttérben és hiba esetén riasztást küld, illetve ha beállításra kerül, be is tud avatkozni. Levélküldéshez használható kliens például ssmtp. A configjában a mailhub-hoz fel kell venni az SMTP címet /etc/mdadm/mdadm.conf # -ba fel kell venni a címzettet, ellenkező esetben a helyi root kapja az értesítést. MAILADDR recipient@mail.com mdadm --monitor --scan --test -1 # test mail kiküldése mdadm-on keresztül. mdadm --monitor --daemonise --mail=recipient@mail.com --delay=30 /dev/md0 # daemon módban futó scan 30másodpercenként, címzettet megadva. # delay default értéke 1800sec, én csak a teszt erejéig húztam le 30s-re mdadm --fail /dev/md0 /dev/sdd1 # teszt jelleggel sdd1 kivétele md0-ból: mdadm: set /dev/sdd1 faulty in /dev/md0 # Alábbi levél érkezett másodpercekkel később: # a resync DELAYED nem releváns, mire megnéztem az mdstat-ot, addigra már kész is volt a (spare) sync, automatikusan! :) This is an automatically generated mail message from mdadm running on debian830 A Fail event had been detected on md device /dev/md0. It could be related to component device /dev/sdd1. Faithfully yours, etc. P.S. The /proc/mdstat file currently contains the following: Personalities : [raid1] md0 : active raid1 sdc1[3] sdb1[4] sdd1[2](F) 103296 blocks super 1.2 [2/1] [U_] resync=DELAYED unused devices:

  RAID1 meghibásodás szimulálása hot-spare lemezzel

  Alábbi tesztben egy működő RAID1 tömb egyik aktív lemeze hibásodik meg úgy, hogy a tömb részét képezi 1db hot-spare lemez is (melegtartalék). Ilyen esetben az mdadm a hibásnak ítélt lemez eltávolítását követően automatikusan becsatolja a spare lemezt, és el is kezdi rászinkronizálni az adatokat. cat /proc/mdstat # aktuális helyzet felmérése (látható, hogy sdc1 a spare!) Personalities : [raid1] md0 : active raid1 sdc1[3](S) sdb1[0] sdd1[2] 103296 blocks super 1.2 [2/2] [UU] unused devices: mdadm --fail /dev/md0 /dev/sdb1 # sdc1 hibásnak ítélése mdadm: set /dev/sdb1 faulty in dev/md0 cat /proc/mdstat # látható, hogy sdb1 Faulty, és sdc1 spare átvette a helyét. Personalities : [raid1] md0 : active raid1 sdc1[3] sdb1[0](F) sdd1[2] 103296 blocks super 1.2 [2/2] [UU] unused devices: mdadm --remove /dev/md0 /dev/sdb1 # sdb1 kivétele a tömbből mdadm: hot removed /dev/sdb1 from /dev/md0 cat /proc/mdstat # sdb1 el is tűnt. Personalities : [raid1] md0 : active raid1 sdc1[0] sdd1[2] 103296 blocks super 1.2 [2/2] [UU] unused devices: mdadm --add /dev/md0 /sdb1 # sdb1 visszahelyezése a tömbbe. Ekkor a frissen behelyezett eszköz lesz a spare. Personalities : [raid1] md0 : active raid1 sdc1[3] sdb1[4](S) sdd1[2] 103296 blocks super 1.2 [2/2] [UU] unused devices:

  RAID10 tesztelés 2 hibás lemezzel

  Alábbi tesztben egy működő RAID10 tömbből 2db lemez esik ki, RAID1 tömbönként 1-1, melyet elméleti síkon még túl kellene élnie. cat /proc/mdstat # Jelenlegi helyzet így néz ki.: RAID10, sdb,sdc,sdd,sde lemezek első partícióiból Personalities : [raid10] md0 : active raid10 sde1[3] sdd1[2] sdc1[1] sdb1[0] 204800 blocks super 1.2 512K chunks 2 near-copies [4/4] [UUUU] mdadm --detail /dev/md0 # detail információk ide vágó része: # Látható set-A set-B infók alapján, hogy sdb1 és sdd1 képezi az egyik RAID1-et, sdc1 sde1 a másikat. # A két RAID1 tömbre pedig szét van osztva egy adatblokk (A+B) -> RAID0 Number Major Minor RaidDevice State 0 8 17 0 active sync set-A /dev/sdb1 1 8 33 1 active sync set-B /dev/sdc1 2 8 49 2 active sync set-A /dev/sdd1 3 8 65 3 active sync set-B /dev/sde1 ls -la /mnt/md0 # md0 tömb becsatolva /mnt/md0-ba, teszt adattal feltöltve: total 124528 drwxr-xr-x 4 root root 1024 Jan 17 16:04 . drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jan 15 01:48 .. -rw-r--r-- 1 root root 126998528 Jan 17 16:05 123 drwx------ 2 root root 12288 Jan 17 16:04 lost+found drwxr-xr-x 2 root root 1024 Jan 17 16:04 test-data mdadm --fail /dev/md0 /dev/sdb1 mdadm --fail /dev/md0 /dev/sde1 mdadm --remove /dev/md0 /dev/sdb1 mdadm --remove /dev/md0 /dev/sde1 # sdb1 és sde1 résztvevők hibásnak ítélése és eltávolítása a tömbből. cat /proc/mdstat # Jelenlegi helyzet: Personalities : [raid10] md0 : active raid10 sdd1[2] sdc1[1] 204800 blocks super 1.2 512K chunks 2 near-copies [4/2] [_UU_] mdadm --detail /dev/md0 # detail információk ide vágó része: Number Major Minor RaidDevice State 0 0 0 0 removed 1 8 33 1 active sync set-B /dev/sdc1 2 8 49 2 active sync set-A /dev/sdd1 6 0 0 6 removed ls -la /mnt/md0 # Volia! /mnt/md0-ba felcsatolt degraded tömb még mindig él, 2 hibás lemezzel. total 124528 drwxr-xr-x 4 root root 1024 Jan 17 16:04 . drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jan 15 01:48 .. -rw-r--r-- 1 root root 126998528 Jan 17 16:05 123 drwx------ 2 root root 12288 Jan 17 16:04 lost+found drwxr-xr-x 2 root root 1024 Jan 17 16:04 test-data A fenti RAID10 tömb képes túlélni két lemez kiesést abban az esetben, ha set-A és set-B lemezekből legalább 1-1 darab épen marad. Amit nem képes elviselni, ha 2db set-A vagy 2db set-B esik ki. Egész jó nem? Ha a tömb részét képezte volna 2db hot spare lemez, úgy a fail & remove művelet után azonnal munkába is álltak volna, beavatkozás nélkül.
  RAID1 készítése élő rendszeren       top
  
  Linux software RAID 1 készítése, élő Debian/GNU Linux (Etch) rendszeren
  
  	Az alábbi leírást mindenki csak saját felelősségére használja! 
   	A folyamat elindítása előtt javasolt biztonsági mentést készíteni az adatokról,
  	hiszen bármely elütés, figyelmetlenség következtében az adatok elveszhetnek!
  
  
  RAID technológiáról bővebben.:
  ------------------------------ 
  
  RAID Wikipedia
  Software RAID Linux alatt
  mdadm Wikipedia - eng
  
   
  /dev/sda - élő rendszerem lemeze
  /dev/sdb - a majdani RAID1 másik lába.
  
  
  	# Az én élő rendszerem partíciói.: (nálad ez valószínűleg egészen más) 
  	# A lemez/partíció elnevezéseket saját rendszeredhez kell igazítani. Csak megfontoltan.
  	#
  	# Eszököz   csatolási pont  file rendszer   
  	# ------------------------------------------    
  	# /dev/sda1: /boot      ext3
  	# /dev/sda2:          swap
  	# /dev/sda3: / 	    ext3
  
  
  	# A procedúra végén (az én esetemben) ilyen felállást szeretnék elérni.:
  	#
  	# Eszököz   csatolási pont  file rendszer  résztvevők
  	# --------------------------------------------------------
  	# /dev/md0:  /boot      ext3 	    (/dev/sda1 és /dev/sdb1-ből)
  	# /dev/md1:          swap		(/dev/sda2 és /dev/sdb2-ből)	
  	# /dev/md2:  /        ext3		(/dev/sda3 és /dev/sdb3-ból)
  
  
  
  apt-get install initramfs-tools mdadm
  	# Két szükséges csomag telepítése, mdadm kérdésénél érdemes ALL-t választani.
  
  
  modprobe md
  modprobe linear
  modprobe multipath
  modprobe raid0
  modprobe raid1
  modprobe raid5
  modprobe raid10
  	# Töltsük be az összes modult.
  
  
  sfdisk -d /dev/sda | sfdisk /dev/sdb
  	# /dev/sda lemezünk partíciós tábláját /dev/sdb lemezünkre másoljuk!
  
  
  fdisk -l
  	# Ellenőrizzük le, hogy valóban sikerült-e.
  
  
  fdisk /dev/sdb
  	# Készítsük el a file rendszereket a partíciókra.
  	# A gombok lenyomásának sorrendje a következő.:
  	m : manual
  	t : partíció rendszer id változtatása	
  	1 : első partíció
  	L : listázás
  	fd : Linux Raid Autodetect filerendszer (ezt be kell gépelni!)
  	t : ..
  	2 : második partíció
  	fd : .. 
  	t : ..
  	3 : harmadik partíció
  	fd : ..
  	w : kiírás.
  
  
  # Ha már korábban próbálkoztunk RAID építésével a /dev/sdb lemezzel, az alábbi parancsokat adjuk ki.
  
  mdadm --zero-superblock /dev/sdb1
  mdadm --zero-superblock /dev/sdb2
  mdadm --zero-superblock /dev/sdb3
  	# Error-al elszállhat a dolog, de ez nem ad okot aggodalomra.
  	
  
  # Most pedig hozzuk létre a "féllábú" (degraded) tömbünket a /dev/sdb lemezre. 
  # Mivel a rendszer jelenleg a /dev/sda lemezről fut, egyelőre azt nem tudjuk a tömbhöz adni, csak utólag.
  
  mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-disks=2 missing /dev/sdb1
  mdadm --create /dev/md1 --level=1 --raid-disks=2 missing /dev/sdb2
  mdadm --create /dev/md2 --level=1 --raid-disks=2 missing /dev/sdb3
  
  
  cat /proc/mdstat
  	# Ellenőrizzük le, hogy sikerült-e 
  	# [_U] jelzi hogy jelenleg féllábú a tömbünk (sdb)
  
  
  mkfs.ext3 /dev/md0
  mkswap /dev/md1
  mkfs.ext3 /dev/md2
  	# Hozzuk létre a file rendszereket a tömbökre.
  	
  
  cp /etc/mdadm/mdadm.conf /etc/mdadm/mdadm.conf_orig
  mdadm --examine --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf
  	# Mentés készítése az mdadm.conf-ról
  	# Az új "helyzet" elmentése az mdadm.conf-ba.
  
  mkdir /mnt/md0
  mkdir /mnt/md2
  	# md0, md2 mappák létrehozása, ahova majd felmountoljuk a tömböket.
  
  mount /dev/md0 /mnt/md0
  mount /dev/md2 /mnt/md2
  	# Mountoljunk!.
  
  mount
  	# Az utolsó sorokban leellenőrizhetjük, hogy sikerült-e a csatolás
  
  cp /etc/fstab /etc/fstab-orig
  	# fstab-ról backup készítése
  
  mcedit /etc/fstab
  	# Az fstab-ban cseréljük ki a következőket.:
  	/dev/sda1	/dev/md0 -ra 
  	/dev/sda2	/dev/md1 -ra 
  	/dev/sda3	/dev/md2 -ra 
  	# Majd mentsünk rá a configra.
  
  
  cp /etc/mtab /etc/mtab-orig
  	# mtab-ról backup készítése
  
  mcedit /etc/mtab
  	# Az mtab-ban cseréljük ki a következőket.:
  	/dev/sda1	/dev/md0 -ra 
  	/dev/sda3	/dev/md2 -ra 
  	# Majd mentsünk rá a configra.
  
  

  Figyelem!

  Amennyiben már Grub2-vel rendelkezünk, az alábbi linkről állítsuk be a bootloadert .: Link

  Egyébiránt mehetünk tovább. cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst-orig # menu.lst mentése. mcedit /boot/grub/menu.lst # Az alábbi változtatásokat állítsuk be.: [...] default 0 fallback 1 [...] # A config végén készítsünk az első (title-savedefault közötti) részről egy új bekezdést. # valamint, a /dev/sda3 -at cseréljük /dev/md2 re # a root (hd0,0) -t (hd1,0)-ra. (Ha különbözőek a lemezeid elnevezése, itt is légy körültekintő!) # valahogy így.: ## ## End Default Options ## title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.18-4-486 RAID (hd1) root (hd1,0) kernel /vmlinuz-2.6.18-4-486 root=/dev/md2 ro initrd /initrd.img-2.6.18-4-486 savedefault update-initramfs -u # Ramdisk frissítése. cp -dpRx / /mnt/md2 # Másoljuk a /dev/sda3 tartalmát /mnt/md2-re (Aminek egyelőre csak /dev/sdb3 része.) cd /boot cp -dpRx . /mnt/md0 # Másoljuk a /dev/sda1 tartalmát /mnt/md0-ra (Aminek egyelőre csak /devb/sdb1 része.) grub root (hd0,0) setup (hd0) root (hd1,0) setup (hd1) quit # Telepítsük a grub-ot a második lemezünkre. # A következő indításkor, ha minden sikeres volt, már a második HDD-ről indul a rendszerünk! # azaz neki állhatunk majd a /dev/sda lemez RAID-be állításához! reboot # Restartoljunk. df -h cat /proc/mdstat # Ellenőrizzük le ismét, hogy áll a tömbünk. fdisk /dev/sda # hozzuk létre a Linux Raid Autodetect file rendszereket a partícióinkra az alábbi billentyűkkel.: t 1 fd , t 2 fd, t 3 fd , w mdadm --add /dev/md0 /dev/sda1 mdadm --add /dev/md1 /dev/sda2 mdadm --add /dev/md2 /dev/sda3 # Adjuk hozzá a féllábú (sdb-n álló) tömbünkhöz a /dev/sda partícióit. cat /proc/mdstat # Ellenőrizzük le, hogy szinkronizálódnak-e a lemezeink. # Ilyesmit kellene látnunk.: Personalities : [raid1] md2 : active raid1 sda3[2] sdb3[1] 4594496 blocks [2/1] [_U] [=====>...............] recovery = 29.7% # Várjuk meg míg befejezi az összes partíció szinkronizálását. watch cat /proc/mdstat # 2 másodperces frissítéssel figyelemmel követhezjük a file tartalmát. cp /etc/mdadm/mdadm.conf /etc/mdadm/mdadm.conf_orig mdadm --examine --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf # Mentés készítése az mdadm.conf-ról # A legújabb "helyzet" elmentése az mdadm.conf-ba. mcedit /boot/grub/menu.lst # Másoljuk le a korábban létrehozott kernel stanza-t és cseréljük # a (hd1,0) -t hd(0,0) -ra. # Ez a te esetedben ismét más lehet! ## ## End Default Options ## title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.18-4-486 RAID (hd0) root (hd0,0) kernel /vmlinuz-2.6.18-4-486 root=/dev/md2 ro initrd /initrd.img-2.6.18-4-486 savedefault # valamint szerkesszük az alábbi sort eszerint, majd mentsük a file-t.: [...] # kopt=root=/dev/md2 ro [...] update-initramfs -u # Ramdisk frissítése reboot # ha mindent jól tettünk, a RAID1-ünk aktív, és használható.
  Forrás .: Howtoforge
  
  
  # Hamarosan: 
  # 
  # Elhasalt/elromlott HDD cseréje élő RAID1 alatt.
  
  Adatmentés sw. RAID1-et alkotó HDD-ről       top
  
  Előfordulhat, hogy Linux alatt létrehozott sw. RAID1 kötetet alkotó HDD-t egy másik gépben szeretnénk menteni.
  Alábbi leírás ehhez a procedúrához nyújt segítséget. (a dev. elnevezések nálad egészen mások lehetnek!)
  
  
  dmesg |grep Attached
  	# Mi az újonnan behelyezett disk neve?
  	# Pl.:
  
  		[  2.628336] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
  		[  2.629248] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
  		[  2.644424] sd 2:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
  	
  
  fdisk -l /dev/sdc
  	# Milyen file rendszerrel rendelkezik a /dev/sdc?
  	# Valami ilyesmit kellene látnunk.:
  
     		Device Boot Start  End   Blocks   Id System
  		/dev/sdc1  1    243202 1953513472 fd Linux raid autodetect
  
  mdadm --examine /dev/sdc1
  	# újabb ellenőrzés, a HDD sdc1 partícióját illetően. A RAID partícióra vonatkozik!
  
  mkdir /mnt/raid1
  	# hozzunk létre egy csatolási pontot a RAID1-et alkotó HDD-nek.
  
  mdadm -A -R /dev/md9 /dev/sdc1
  	# Hozzunk létre egy (még nem létező!) md9 nevű féllábú tömböt, melyet /dev/sdc1 alkot. 
  	# Amennyiben sikeres, ilyesmit kellene látnunk:
  
  		mdadm: /dev/md9 has been started with 1 drive (out of 2).
  
  mount /dev/md9 /mnt/raid1
  	# csatoljuk a féllábú tömböt /mnt/raid1 mappába.
  	# a HDD-n található adatokat mostantól el tudjuk érni.
  
  
  

  Ha már nincs rá szükség.:

  umount /dev/md9 # a tömb lecsatolása a file-rendszerből. mdadm -S /dev/md9 # Az ideiglenes RAID tömb leállítása

  Ha a RAID1-et alkotó HDD-t szükséges visszahelyezni eredeti helyére a RAID tömbbe:

  (dev és md elnevezésekre kiemelt figyelmet fordítva) mdadm -a /dev/md0 /dev/sdc1 # md0 tömbhöz /dev/sdc1 partíció hozzáadása # Ha sikeres volt: mdadm: re-added /dev/sdc1 cat /proc/mdstat # tömb állapotának ellenőrzése # Kimenet: Personalities : [raid1] md0 : active raid1 sdb1[1] sdc1[0] 1953512312 blocks super 1.2 [2/1] [U_] [=======>.............] recovery = 36.9% (721315776/1953512312) finish=154.1min speed=133211K/sec # A fenti kivastagított sor jelzi, hogy egyelőre még féllábú (degraded) a tömb. # Ha a sync lefutott, [UU] lesz látható.
  Local repository készítése apt-mirror segítségével       top
  
  A cél egy saját repository készítése a lokális hálózaton figyelő gépek számára (http-n), az internetes 
  forgalom csökkentésének érdekében. Magyarán a teljes tartalmat (2011.10. hóban: ~70Gb.) letöltjük egyszer, 
  a későbbiekben pedig csak frissítenünk kell, ezt a /etc/cron.d/apt-mirror kikommentelésével 
  érhetjük el.
  
  
  apt-get install apt-mirror apache2
  	# A majdani tároló-gépünkön kell telepítenünk.
  	# Mivel http-n fogjuk elérni a repo.-t, ezért egy web server alkalmazást is telepítünk.
  
  
  mcedit /etc/apt/mirror.list
  	# Állítsuk át az alábbi címekre.: (innen fogja a "server" összeszedni az adatot)
  
  		deb http://ftp.hu.debian.org/debian squeeze main contrib non-free
  		deb-src http://ftp.hu.debian.org/debian squeeze main contrib non-free
  		deb http://security.debian.org/debian squeeze/updates main contrib non-free
  		deb-src http://security.debian.org/debian squeeze/updates main contrib non-free
  
  		clean http://ftp.hu.debian.org/debian
  		clean http://security.debian.org 
  		
  
  ------------------------------------------------	
  Az alábbi parancsot érdemes éjszakára ütemezni.:
  ------------------------------------------------
  
  su - apt-mirror -c apt-mirror
  	# Most pedig töltsük le a csomagokat, az alapértelmezésben beállított helyre (mirror.list ben van a config.)
  	# Ha kész a letöltés, a /var/spool/apt-mirror/mirror/ftp.hu.debian.org/debian alatt ott lesznek a fájlok.
  
  
  
  /bin/bash /var/spool/apt-mirror/var/clean.sh
  	# Fölösleg pucolása
  
  
  ln -s /var/spool/apt-mirror/mirror/ftp.hu.debian.org/debian /var/www/debian
  ln -s /var/spool/apt-mirror/mirror/security.debian.org/ /var/www/security
  	# Két symlinket kell létrehoznunk, hogy a kliensek be tudják frissíteni csomaglistájukat
  	
  
  Majd a kliens oldalon a sources.list-et kell editálni.:
  
  		deb http://SZERVERUNK_CIME/debian squeeze main contrib non-free
  		deb-src http://SZERVERUNK_CIME/debian squeeze main contrib non-free
  		deb http://SZERVERUNK_CIME debian squeeze/updates main contrib non-free
  		deb-src http://SZERVERUNK_CIME/debian squeeze/updates main contrib non-free
  		
  apt-get update
  apt-get upgrade
  	# Kliens oldali tesztelés.
  
  Távoli mappák felcsatolása SSHFS használatával       top
  
  Ezen leírás bemutatja távoli mappák biztonságos felcsatolásának módját a helyi fájlrendszerbe SSHFS (Secure Shell FileSystem)
  segítségével. A felcsatolás FUSE-on (Filesystem in Userspace) keresztül valósul meg.
  
  
  apt-get install sshfs
  	# A kliensre szükséges telepíteni az SSHFS csomagot, ahova felcsatolásra kerül a távoli mappa.
  	# A szerverre természetesen szükséges SSH szervert is telepíteni.
  
  lsmod |grep fuse
  	# Kliens oldalon szükség lesz a fuse nevű kernel modulra is, szóval ellenőrizzük. Üres kimenet esetén nincs betöltődve!
  
  apt-get install fuse-utils
  	# Amennyiben a fenti modul hiányzik, a fuse-utils csomag telepítésével pótolni szükséges. 
  
  useradd sshbackup
  	# A szerveren az sshbackup felhasználó létrehozása. Az ő nevében jelentkezünk be SSH-n keresztül a kliensről.
  
  passwd sshbackup
  	# Jelszó beállítása sshbackup felhasználónak.
  
  gpasswd -a sshbackup dirgroup
  	# A távoli mappához szükséges a távoli sshbackup usernek hozzáférnie. Ezt szerver oldalon tisztázni kell. 
  	# Egy példa.:
  	# sshbackup user hozzáadása a dirgroup csoporthoz, melynek jogosultsága van (vagy lesz) a távoli mappához.
  	# Ez természetesen kikerülhető, amennyiben a felcsatolandó mappa tulajdonosa már az sshbackup user.
  
  
  sshfs -o idmap=user -p 22 sshbackup@192.168.1.1:/home/sshbackup /home/user/sshbackuplink
  	
  	# sshbackup nevében felcsatoljuk a távoli szerver (192.168.1.1) /home/sshbackup mappáját, tcp22-es portot használva. 
  	# A csatolási pont a helyi fájlrendszerben /home/user/sshbackuplink mappa lesz.
  
  mount
  	# Bizonyosodjunk meg a kliensen a mount-olás sikerességéről. Valami ilyesmit kellene látnunk.:
  
  		sshbackup@192.168.1.1:/home/sshbackup on /home/user/sshbackuplink type fuse.sshfs (rw,nosuid,nodev,max_read=65536) 
  
  df --si
  	# Megbizonyosodás2
  
  		sshbackup@192.168.1.1:/home/sshbackup
  		... 	
  
  fusermount -u /home/user/sshbackuplink
  	# Lecsatolás
  
  
  Forrás: 
  Howtoforge
  
  Távoli FTP felcsatolása lokális fájlrendszerbe       top
  
  Alábbi rövid leírás ismerteti távoli FTP(s) szerver felcsatolásának lehetőségét a lokális fájlrendszerbe
  curlftpfs segítségével.
  
  apt-get install curlftpfs
  	# curlftpfs csomag telepítése
  
  mkdir /mnt/ftp
  	# csatolási pont létrehozása, ahova csatolásra kerül a távoli FTP tárhely
  
  curlftpfs felhasznalo:jelszo@ftp.domain.com /mnt/ftp
  	# ftp.domain.com tárhely felcsatolása felhasznalo/jelszo authentikációval.
  	# FONTOS!
  	# Ezen felcsatolási módszerrel a folyamat listában látszódni fog a felhasználónév és jelszó! (ps aux)	
  	# Ennek elkerülése érdekében a lenti .netrc-vel kell megoldani az auth.-ot
  
  touch /root/.netrc
  	# .netrc állomány létrehozása, az alábbi tartalmat szükséges beleírni:
  	
  	machine ftp.domain.com
  	login felhasznalo
  	password jelszo
  	
  	# Amennyiben a távoli kiszolgáló tárhely ftps-en is elérhető, úgy a machine ftps.. javasolt!
  
  chown root:root /root/.netrc
  chmod 600 /root/.netrc
  	# .netrc tulajdonos és jogosultság tulajdonságok korlátozása.
  
  curlftpfs -o ssl ftp.domain.com /mnt/ftp
  	# ftp tárhely felcsatolása /mnt/ftp mappába, opcionális a -o ssl, ha erre a szolgáltató lehetőséget ad.
  	# Ezen módszerrel a folyamatlistában már nem látszik az auth.
  
  umount /mnt/ftp
  VAGY:
  fusermount -u /mnt/ftp
  	# fenti két paranccsok használhatóak a tárhely lecsatolására
  
  iSCSI Target létrehozása, Initiator beállítása (IET)       top
  
  Az iSCSI (internet Small Computer Systems Interface) egy olyan, internetprotokollon alapuló hálózati tárolószabvány, 
  amely segít az adattároló eszközök összekapcsolásában. Az iSCSI révén a tárolókiszolgálón (target) található tárhelyet 
  a kliens (initiator) operációs rendszere helyi lemezként fogja kezelni.
  Bővebben: iSCSI Wiki
  
  
  Alábbi leírásban 1db iSCSI target gépen (Debian Jessie) két tároló kerül kiajánlásra, LUN1.img a Windows, míg a LUN2.img 
  a linux kliensnek. A target tárolóját egy már korábban létrehozott RAID1 kötet alkotja, mely /dev/md1. 
  Ennek létrehozásáról itt lehet bővebben olvasni. mdadm RAID alapok
  A target kiszolgálásáról az IET (iSCSI Enterprise Target - IET official) gondoskodik. 
  
  
  

  Dokumentum tartalma

  iSCSI Target telepítés Tároló előkészítése Target-ek felvétele Initiator engedélyezése, teszt iSCSI Initiator telepítés Windows kliens Linux Kliens Target felderítése Hitelesítés beállítása Login, tesztelés, formázás, mount Target session ellenőrzése Logout, lekapcsolás

  iSCSI Target telepítés

  apt-get install iscsitarget iscsitarget-dkms # szükséges programok telepítése mcedit /etc/default/iscsitarget # alább látható érték beállítása az adott file-ban ISCSITARGET_ENABLE=true

  Tároló előkészítése

  mkdir /mnt/md1/disk1 mkdir /mnt/md1/disk2 dd if=/dev/zero of=/mnt/md1/disk1/lun1.img bs=1024k count=250 dd if=/dev/zero of=/mnt/md1/disk2/lun2.img bs=1024k count=250 # szeparált mappák illetve a 2db 250MB-os img létrehozása a két kliens számára (initiator)

  Target-ek felvétele

  mcedit /etc/iet/ietd.conf # alább látható két target felvétele a két kliens számára. Target iqn.2016-09:local.home:disk1 IncomingUser windows-IQN-neve secretcomplexpass OutgoingUser Lun 0 Path=/mnt/md1/disk1/lun1.img,Type=fileio Alias LUN1 Target iqn.2016-10:local.home:disk2 IncomingUser linux-IQN-neve secret2complexpass OutgoingUser Lun 0 Path=/mnt/md1/disk2/lun2.img,Type=fileio Alias LUN1 Target : Egyedi IQN (Iscsi Qualified Name) azonosító + reverse domain + storage azonosító Incoming user : Szükséges a kliensen beállított initiator nevet felvenni, és CHAP kompatibilis (komplex) jelszót beállítani. pl iqn.2016-09.local.home:win / ABCDEFGHIjkjl123 A user neveket egyelőre nem szükséges most fixálni, később windows és linux oldalon is létrehozzuk, és azokat a neveket kell majd a fenti configba beírni Outgoing user : Mutual (kölcsönös) CHAP auth-hoz kellene, itt nem kerül beállításra Lun : Logical Unit Number, azaz logikai kötet. Minden targethez az első ilyen a 0 sorszámú legyen! A Path értéke természetesen a már létrehozott .img lesz, de kiosztható teljes partíció/lemez is.

  Initiator engedélyezése, teszt

  vi /etc/iet/initiators.allow # fentebb létrehozott targetekre engedélyezésre kerül a csatlakozás a 192.168.78.0/24-es hálózatból. # amennyiben nem szükséges a korlátozás, úgy ALL ALL, azaz mindenhonnan. iqn.2016-09.local.home:disk1 192.168.78.0/24 iqn.2016-10.local.home:disk2 192.168.78.0/24 #ALL ALL systemctl restart iscsitarget /etc/init.d/iscsitarget start # service újraindítása cat /proc/net/iet/volume # státusz ellenőrzés volume-ra tid:2 name:iqn.2016-10.local.home:disk2 lun:0 state:0 iotype:fileio iomode:wt blocks:245760 blocksize:512 path:/mnt/md1/disk2/lun2.img tid:1 name:iqn.2016-09.local.home:disk1 lun:0 state:0 iotype:fileio iomode:wt blocks:245760 blocksize:512 path:/mnt/md1/disk1/lun1.img cat /proc/net/iet/session # státusz ellenőrzés session-re tid:2 name:iqn.2016-10.local.home:disk2 tid:1 name:iqn.2016-09.local.home:disk1

  iSCSI Initiator telepítés

  Windows kliens Ezt itt nem részletezném, alábbi linken található hozzá segítség: Windowsnetworking.com Linux kliens apt-get install open-iscsi # szükséges program telepítése mcedit /etc/iscsi/iscsid.conf # alább látható érték beállítása az adott file-ban node.startaup = automatic systemctl restart open-iscsi # service újraindítása

  Target felderítése

  iscsiadm -m discovery -t st -p 192.168.78.133 # adott IP feltérképezése, felvehető storage-ok listázása 192.168.78.133:3260,1 iqn.2016-09.local.home:disk1 192.168.78.133:3260,1 iqn.2016-10.local.home:disk2 iscsiadm -m node # látható, hogy az alábbi file-ba bekerültek a bejegyzések a felcsatolható targetekről /etc/iscsi/nodes/ cat /etc/iscsi/initiaroname.iscsi # itt található a kliens iqn azonosítója, ezt a nevet kell beírni a fenti target # IncomingUser sorába, plusz a jelszót!!!! # pl.: iqn.2016-10.local.home:linux

  Hitelesítés beállítása

  cat/etc/iscsi/nodes/ # ezen könyvtár tartalma alapján kell kiadni a következő mcedit parancsot mcedit /etc/iscsi/nodes/iqn.2016-10.local.home:disk2/192.168.78.133,3260,1/default # ezen file-ba kell felvenni a korábban kialakított targethez a user/pass-t, illetve az authentikációt # közvetlenül a default config file-ba : node.session.auth.authmethod = CHAP # legyen kölcsönös hitelesítés! node.session.auth.username = linux-iqn-neve # ami a fenti targetbe lett felvéve node.session.auth.password = secret2complexpass # a jelszó... # vagy kézzel.: iscsiadm -m node --targetname "iqn.2016-10.local.home:disk2" --portal "192.168.78.133:3260" --op=update --name node.session.auth.authmethod --value=CHAP iscsiadm -m node --targetname "iqn.2016-10.local.home:disk2" --portal "192.168.78.133:3260" --op=update --name node.session.auth.username --value=linux-iqn-neve iscsiadm -m node --targetname "iqn.2016-10.local.home:disk2" --portal "192.168.78.133:3260" --op=update --name node.session.auth.password --value=secret2complexpass # Fontos, hogy ebben a könyvtárban csak 1db default állomány foglaljon helyet!

  Login, tesztelés, formázás, mount

  iscsiadm -m node --targetname "iqn.2016-10.local.home:disk2" --portal "192.168.78.133:3260" --login # Login ! Logging in to [iface: default, target: iqn.2016-10.local.home:disk2, portal: 192.168.78.133,3260] (multiple) Login to [iface: default, target: iqn.2016-10.local.home:disk2, portal: 192.168.78.133,3260] successful. dmesg # dmesg kimenetében látható, hogy létrejött egy sdb eszköz [ 1911.360273] sd 9:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0 [ 1911.364627] sd 9:0:0:0: [sdb] 921600 512-byte logical blocks: (261 MB/250 MiB) [ 1911.365153] sd 9:0:0:0: [sdb] Write Protect is off [ 1911.365158] sd 9:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 77 00 00 08 [ 1911.366381] sd 9:0:0:0: [sdb] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA [ 1911.376621] sdb: unknown partition table [ 1911.380552] sd 9:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk cfdisk /dev/sdb # partíció létrehozása. RAID leírásban található a pontos lépéssor mkfs.ext4 /dev/sdb1 # ext4 file-rendszer létrehozása mkdir /mnt/iscsi mount /dev/sdb1 /mnt/iscsi # mount point létrehozása, és az eszköz felcsatolása mount # íme: /dev/sdb1 on /mnt/iscsi type ext4 (rw,relatime,user_xattr,barrier=1,data=ordered)

  Target session ellenőrzése

  cat /proc/net/iet/session # Fenti parancsot a targeten futtatva látható, hogy mindkét kiajánlott disk használatban van. tid:2 name:iqn.2016-10.local.home:disk2 sid:281475047817728 initiator:iqn.2016-10.local.home:linux cid:0 ip:192.168.78.134 state:active hd:none dd:none tid:1 name:iqn.2016-09.local.home:disk1 sid:564050387861568 initiator:iqn.2016-09.local.home:win cid:1 ip:192.168.78.135 state:active hd:none dd:none

  Logout, lekapcsolás

  Fontos hogy a fenti lépés előtt az adott kliensen le kell csatolni a távoli fájlrendszert! Windows esetén a fenti link segít, Linux esetén pedig umount! iscsiadm -m node --targetname "iqn.2016-10.local.home:disk2" --portal "192.168.78.133:3260" --logout # Logout! azaz a Windows-nak kiajánlott lemez lecsatolása. # Linuxon umountot követően logout-olható: Logging out of session [sid: 8, target: iqn.2016-10.local.home:disk2, portal: 192.168.78.133,3260] Logout of [sid: 10, target: iqn.2016-10.local.home:disk2, portal: 192.168.78.133,3260] successful. iscsiadm -m discovery --portal "192.168.78.133:3260" --op=delete # felderítés kikapcsolása az adott portál felé Forrás: Howtoforge server-world.info
  Rsync használata       top
  
  Gyors, hatékony, sokoldalú, távoli (és helyi) backup eszköz.
  Egy alaprendszernek nem tartozéka, úgyhogy apt-get install rsync minden gépre, amivel (és amire) szinkronizálnál.
  
  
  

  Kapcsolók

  -a : Arhív mód. Rekurzívan másol, Jogosultságok, Módosítási dátumok, Tulajdonos és csoport adatok megtartásával. -u : frissítés -r : rekurzív -n : dry-run azaz csak teszt. Tanulási folyamat idején ajánlott! -l : symlink másolása symlink-ként. -L : symlink-ból file/dir készítése -p : jogosultságok megőrzése -t : módosítási dátumok megőrzése -g : csoport tulajdonság megőrzése -o : tulajdonos megőrzése -z : tömörítve küldi az adatokat. -P : progress, azaz a futás tulajdonságainak (file, sebesség) megjelenítése -v : bőbeszédű -q : csendes üzemmód -H : hard link-ek megtartása -v4 : IPv4-et előnyben részesítve -v6 : IPv6-ot előnyben részesítve --stats : művelet végén rövid összegés --existing : csak azon file-ok frissítése melyek már léteznek a célnál. --delete : minden olyan adatot töröl a cél mappából, mely a forrás mappában (már) nem szerepel. --force : erőltetett törlés, akkor is ha a mappa nem üres. --delete-excluded : also delete excluded files on the receiving side --address=ADDRESS : adott cím előnyben részesítése --password-file=FILE : a futtató jelszavának FILE-ból felolvasása --bwlimit=KBPS : I/O korlát, kByte-ban megadva

  Példák

  rsync -av source/ dest/ # archive, azaz mindent másol, (verbose kimenettel) az aktuális mappa source mappájából a dest-be. rsync -avn source/ dest/ -n azaz dry-run, csak tesztel, kiirja mi fog történni. # magyarán ha a sourcesrv mappa tartalma nőtt, és a fenti parancsot lefuttatjuk, meg fogja adni azon # állományok/mappák nevét melyeket élesben másolna a /dest alá. rsync -av --delete source/ dest/ --delete : minden olyan adatot töröl a cél mappából, mely a forrás mappában (már) nem szerepel. # Tegyük fel, hogy a source és dest is tartalmaz 1-1 korábban szinkronizált temp mappát, mely a source-ról törlésre kerül. # A fenti parancs törölni fogja sync során a dest helyről a temp mappát, hiszen az már nincs meg a source-ban, # ezáltal lesz a két mappa szinkronban. rsync -av user@192.168.86.141:/home/user/backup/source/ /mnt/backup/dest/ # user nevében a 192.168.86.141-es IP mögötti /home/user/backup/source/ mappa tartalmának szinkronizálása a helyi # filerendszer /mnt/backup/dest/ mappájával. # távoli rsync-nél a túloldalra is kell rsync-et telepíteni! rsync -av /mnt/backup/source/ user@192.168.86.141:/home/user/backup/dest/ # a helyi file-rendszer source mappáját szinkronizálja user nevében a 192.168.86.141-es gép /home/user/backup/dest mappájával # távoli rsync-nél a túloldalra is kell rsync-et telepíteni! rsync -av --exclude=dir1 source/ dest/ # source szinkronizálása dest mappába, kivéve a dir1 mappát és tartalmát rsync -av --exclude-from=FILE source/ dest/ # source szinkronizálása dest mappába, kivéve a FILE file-ban felsorolt mappákat/állományokat. Kulcs alapú hitelesítés beállítása Azaz ha jelszó megadása nélkül szeretnél szinkronizálni távoli gépre ssh kulcs segítségével. ssh-keygen # Azon a gépen, ahol futtatod az rsync parancsot, a szükséges user nevében! # Passphrase elérési útvonala maradthat default (Enter) # Passphrase azaz a jelszó maradjon üres. (Enter) ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub 192.168.86.141 # azaz a frissen létrehozott publikus kulcs elhelyezése a távoli gépre. # Ezt követően már az ssh és az rsync is menni fog jelszó nélkül.
  iptables alapok       top
  
  A Netfilter (hálózati csomagok feldolgozására szolgáló eszköz) kezelője.
  Az iptables a hálózati csomagok feldolgozási szabályait szerepük alapján szervezett	
  táblák formájában kezeli. 
  	
  
  

  Szerepek - táblák

  A feldolgozási folyamat típusát jelentik. filter : Csomagszűrés bejövő, kimenő és átmenő forgalomra. A legsűrűbben használt tábla. nat : Hálózati címfordítás, általában átmenő forgalomra. mangle : Egyéb csomagmódosítások, például csomagok megjelölése. raw : Kivételek kezelése security : Jogosultsági hozzáférések szabályozása Ezen táblák mindegyikére feldolgozási szabályok (rules) lánca (chain) vonatkozik. A szabályok illesztésekből (match - mely csomagokra vonatkozik,) és célokból (target - mit kell tenni az illeszkedő csomaggal) épülnek fel. Egy csomagra csak akkor illeszkedik szabály, ha annak minden feltétele teljesül rá.

  A táblák beépített láncai

  Az adott táblákban milyen láncokon lehet szűrni a hálózati forgalmat. Azt hogy melyikben milyen forgalmat érdemes, a csomagáramlás szekció taglalja. filter tábla : INPUT, FORWARD, OUTPUT nat tábla : PREROUTING, INPUT, OUTPUT, POSTROUTING mangle tábla : PREROUTING, INPUT, FORWARD, OUTPUT, POSTROUTING raw tábla : PREROUTING, OUTPUT security tábla : INPUT, FORWARD, OUTPUT

  Kapcsolódási pontok a feldolgozás során

  PREROUTING : A hálózati csatolótol kapott csomag, még az INPUT lánc előtt ide kerül. INPUT : Épp mielőtt megérkezne a csomag egy helyi folyamathoz. (itt illik szűrni a bejővő forgalmat) FORWARD : Egy átjáró gépen a továbbított csomagok itt áramlanak keresztül. Routing. OUTPUT : Miután egy helyi folyamat létrehozta a csomagot, itt távozik (kimenő csomag szűrés!) POSTROUTING : Mielőtt elhagyná a hálózati csatolót a csomag, az OUTPUT lánc után. NAT-olás!

  A láncok házirendje

  Default Policy Ezt a policy-t lánconként (INPUT, OUTPUT, FORWARD) a tűzfal script legelején fixálni kell. Azok a csomagok, amelyek a tűzfal láncaiban felsorolt szabályokra nem illeszkednek, azokra a Default Policy vonatkozik, azaz vagy ACCEPT, vagy DROP. Pl.: Ha a tűzfal INPUT láncában csak a tcp 80-as kerül engedélyezésre, a Default Policy pedig DROP, akkor minden más porton és protkollon érkező csomagot (amely nem illeszkedik a tcp 80-as portot definiáló szabályra) eldob.

  Csomagáramlás

  A csomagok feldolgozása a szabályok felsorolásának sorrendjében történik. (pl DROP után nincs logolás!) Amennyiben egy szabályra az aktuális csomag nem illeszkedik, úgy a következő szabállyal kerül kiértékelésre, és így tovább. Ha egy szabályra sem illeszkedik, úgy az adott lánc alapértelmezett házirendje (default policy) érvényesül a csomagra. Amennyiben egy szabályban nincs illesztési feltétel, pl nincs megadva bejövő interface, úgy az adott szabály minden interface-re illeszkedik, ha viszont cél (target/művelet!) nincs, akkor a rá illeszkedő csomaggal semmi sem fog történni. Alábbi listában látható a sorrend ahogyan megjelennek a csomagok a beépített táblákban és láncokban: Két hálózati csatoló között - Forwarding mangle : PREROUTING nat : PREROUTING mangle : FORWARD filter : FORWARD mangle : POSTROUTING nat : POSTROUTING tipp: -Port forwardnál először a nat tábla PREROUTING láncában kell engedélyezni a forgalmat, majd a filter tábla FORWARD láncában is, hiszen ez a következő szűrési pont. Hálózati csatolótól helyi folyamathoz - Input mangle : PREROUTING nat : PREROUTING mangle : INPUT filter : INPUT tipp: -Egyszerű bejövő szűrésnél (módosítás és átirányítás nélkül) a filter tábla INPUT lánca érvényesül, Tehát itt kell szűrni. Helyi folyamattól hálózati csatolóhoz - Output mangle : OUTPUT nat : OUTPUT filter : OUTPUT mangle : POSTROUTING nat : POSTROUTING tipp: -Egyszerű kimenő szűrésnél (módosítás és átirányítás nélkül) a filter tábla OUTPUT lánca érvényesül, Tehát itt kell szűrni. -NAT-olásnál (MASQUERADE vagy SNAT) a nat tábla POSTROUTING láncában kell a beállításokat elvégezni. Helyi folyamattól helyi folyamathoz - local mangle : OUTPUT nat : OUTPUT filter : OUTPUT filter : INPUT mangle : INPUT

  Lánc műveletek, szabály módosítások

  -L : a láncok szabályainak megjelenítése (--list) -S : aktuális lánc szabályok listázása röviden -P : default policy beállítása -N : új lánc létrehozása -F : a lánc összes szabályának törlése (--flush) -X : üres láncok törlése (--delete-chain) -Z : csomag és byte számlálók nullázása -A : új szabály hozzáadása egy lánchoz (--append) -D : törlés az adott láncból -I : szabály injektálás, beszúrás -R : szabály csere, sorszám alapján

  Csomag és bájtszámlálók

  Amikor egy csomag egy illeszkedő szabályhoz ér (azaz minden feltétel teljesült rá) akkor a rendszer a csomagszámlálót egyel növeli, míg a bájtszámlálóhoz hozzáadja a csomag méretét. iptables -nvxL kimenetében látható pkts és bytes oszlopok: pkts bytes target prot opt in out source destination 0 0 ACCEPT tcp -- eth0 * 191.85.11.60 192.168.1.254 tcp dpt:80 11 660 ACCEPT tcp -- eth0 * 191.85.11.60 192.168.1.254 tcp dpt:443

  Interface-ek meghatározása

  Az interface maga a (fizikai) eszköz amelyen bejön, vagy távozik a csomag. PREROUTING láncon : "-i eth0" értelmezhető, nincs kimeneti interface! INPUT láncon : "-i eth0" értelmezhető -II- OUTPUT láncon : "-o eth0" adható meg, "-i" kapcsolóra egy csomag sem fog illeszkedni. FORWARD láncon : "-i eth0" és "-o eth0" interface-ek is alkalmazhatóak. POSTROUTING láncon : "-o eth0" értelmezhető, nincs bemeneti interface Alkalmazható joker karater az interface-eknél, ez a "+" jel. "-i eth+" -> pl eth0,eth1..

  Forrás és célcímek megadása

  Forrás (-s, --source) és célcímek (-d, --destination) Hostname alapján : localhost, vagy pl.: www.debian.org IP alapján : 127.0.0.1 IP tartomány alapján : 192.168.1.0/24 vagy 192.168.1.0/255.255.255.0 Inverz módon is megadható forrás és cél, "-s !" localhost" formájában.

  Protokollok megadása

  -p tcp VAGY udp VAGY icmp formájában történik. Itt is alkalmazható negálás, azaz "-p ! TCP", minden csomagra illeszkedik a szabály amely nem TCP.

  Portok, port tartományok megadása

  A portok megadhatóak számmal, vagy névvel. (utóbbi esetben.: /etc/services) ssh,smtp,http : ssh , smtp és http portok beállítása 22,25,80 : u.a. mint az előző, számmal --source-port VAGY --sport : a csomagok forrásportja --destination-port VAGY --dport : a csomagok cél portjának meghatározása 22:80 : port tartomány megadása, a két port közötti összes port :22 : 22 és az összes alacsonyabb port megadása 80: : 80 és az összes magasabb portszám beállítása -m multiport --dports 22,25,80 : egy szabályban több CÉLport definiálása -m multiport --sports 22,25,80 : egy szabályban több FORRÁSport definiálása

  Célok (target) avagy műveletek

  Az adott szabályban a rá illeszkedő csomagra vonatkozó művelet meghatározása azaz -j "target" ACCEPT : engedélyezés DROP : eldobás válasz nélkül RECEJT : eldobás, válasz küldéssel (pl. Destination Port Unreachable) LOG : logolás DNAT : destination NAT, célcímet módosítja. Port forwardhoz szokás alkalmazni : a PREROUTING láncon a nat táblában. --to-destination 192.168.1.253:80 : az adott IP-re és portra dobja át a forgalmat. MASQUERADE : maszkolás dinamikusan. Pl PPPoE kapcsolathoz ahol nincs fix publikus IP cím. : POSTROUTING láncon a nat táblában szokás használni SNAT : source NAT, a forráscímet módosítja a megadottra, maszkoláshoz használatos : Általában több publikus IP-vel rendelkező hálózatban van értelme, : POSTROUTING láncon a nat táblában használható --to-source 195.34.16.70 : vagyis az adott kimenő forráscímmel látja el a csomagot. REDIRECT : lokális portra irányít át. Transzparens szűrésnél lehet értelme : PREROUTING láncon, pl 110-re jövő forgalmat átirányítja a 8110-re. -j -vel akár saját láncba is irányítható a forgalom, amennyiben a lánc létezik és a csomag a szabályra illeszkedik. Folytatás később. Addig emésszétek! :)
  Fájlátvitel SCP segítségével       top
  
  Az scp program segítségével a lokális gépről távoli gépre másolható adat (fájl vagy könyvtár), vagy távoli
  gépről a lokális fájlrendszerbe, illetve lehetőséget biztosít két távoli gép közötti adat átvitelére is.
  Az adatátvitel titkosított - ssh csatornán át történik, az authentikáció(k)hoz ismerni kell a távoli gép(ek)re
  történő bejutáshoz szükséges információkat.
  
  
  scp user1@remotehost:/home/user1/test.txt /home/user2/
  	# távoli -> helyi
  	# user1 nevében a remotehost gép /home/user1 mappájából a test.txt másolása a helyi fájlrendszer adott mappájába.
  
  
  scp /home/user2/test.txt user1@remotehost:/home/user1/
  	# helyi -> távoli
  	# lokális fájlrendszer user2/test.txt másolása a távoli rendszer adott mappájába user1 nevében.
  
  
  scp /home/user2/dir user1@remotehost:/home/user1/dir
  	# helyi -> távoli (mappa)
  	# lokális fájlrendszer user2/dir mappájának másolása a távoli rendszer adott mappájába user1 nevében.
  
  
  scp user1@remotehost1:/home/user1/test.txt user2@remotehost2:/home/user2/test.txt
  	# távoli -> távoli
  	# user1 nevében a remotehost1 adott mappájából a test.txt másolása a remotehost2 adott 
  	# mappájába user2 nevében.
  
  
  scp /home/user1/test1.txt /home/user1/test2.txt user2@remotehost2:/home/user2/
  	# helyi -> távoli (több fájl)
  	# helyi fájlrendszerből adott két db txt másolása a távoli rendszer adott mappájába user2 nevében. 
  
  
  scp -P 2264 /home/user1/test1.txt user2@remotehost2:/home/user2/ 
  	# helyi -> távoli (specifikus porton)
  	# adott helyi txt másolása user2 nevében a távoli gépre, 2264-es portot használva.
  
  Egyéb programok       top
  
  abook
  	# Address book.
  
  antiword
  	# Microsoft .DOC nézegető
  
  amsn
  	# MSN kliens (GUI)
  
  acpi
  	# ACPI eszközök információi
  
  acpid
  	# acpi program démonja
  
  audacious
  	# xmms utód, grafikus felületre mp3 lejátszó program
  
  bitchx
  	# IRC kliens (TUI) -volt-
  
  badblocks
  	# Lemez ellenőrző (Bad sectorokat keres)
  	-o file_nev : a hibás sectorokat a file_nev állományba menti
  	
  cal
  	# Szöveges naptár
  	-y : az aktuális év teljes naptárát mutatja meg
  
  clamav
  	# víruskereső szoftver
  
  clear
  	# Törli a képernyőt
  
  dict
  	# Szótár program
  	opendict
  	dict-freedict-hun-eng : magyar-angol
  	dict-freedict-eng-hun : angol-magyar
  
  elinks
  	# Konzolos böngésző.
  
  false
  	# Nem csinál semmit, sikertelenül. (1-es visszatérési értékkel)
  
  finch
  	# Konzolos Instant messenger, pidgin, ..
  
  firestarter
  	# Tűzfal konfiguráló
  
  fsck	
  	# Filesystem check.
  	# Lemez-ellenőrző (helytelen leállítás után autómatikusan lefut.)
  	# A helyre nem hozott állományokat a lost+found könyvtárba teszi.
  
  fwbuilder
  	# Tűzfal beállító
  
  gaim
  	# MSN, irc, etc, kliens
  	
  gpg -c file
  	# Fájl titkosítása (OpenPGP)
  
  gpg file
  	# Fájl kititkosítása
  
  gparted
  	# Lemez partícionáló
  
  hdparm 
  	# Merevlemes információk
  	-i /dev/hdx : Merevlemezünkről ad információt
  
  hddtemp /dev/hdx 
  	# Lemez hőmérséklet figyelő
  
  irssi
  	# IRC kliens program, konzolos felületre.
  
  k3b
  	# KDE alapú cd-dvd író program (GUI)
  
  kopete
  	# MSN kliens
  
  lynx
  	# Konzolos böngésző
  
  mbmon
  	# Motherboard monitoring
  
  memtest86
  	# Memória tesztelő alkalmazás
  
  mp3blaster
  	# Konzolos mp3 lejátszó, tracklist support-al.
  
  mplayer
  	# Média lejátszó
  
  mutt
  	# Konzolos levelező kliens
  
  qemu
  	# Processzor emulátor
  
  setterm
  	# Konzol beállításai
  
  tpconfig
  	# Touchpad konfiguráló
  
  tpctl
  	# IBM ThinkPad hardver konfiguráló
  
  true
  	# Nem csinál semmit, sikeresen. (0-ás visszatérési értékkel)
  
  thosutils
  	# Toshiba laptop programok
  
  reset
  	# Visszaállítja a konzol beállításait
  
  vlc
  	# Média lejátszó
  
  xchat
  	# IRC kliens (GUI)
  	
  xmms
  	# Audió lejátszó program
  	
  xmms-liveice
  	# Audió kimenetet küldi a southcast-nek 
  
  xdpyinfo
  	# X kiszolgáló információk
  
  zgv
  	# Konzolos képznézegető
  
  Hasznos linkek       top

  HUN


  A nagy Linux topic - PH
  Bash programozás
  Debian - Felhasználói dokumentáció
  Debian - Biztonság - PH! (The DJ)
  DNS Howto
  DNS Wiki
  DRBD + Heartbeat
  Hálózati programozás - Beej
  Hungarian Unix Portal
  IPv6 topic - HUP
  Linux alkalmazások - prog.hu
  Samba beállítása - hogyan.org
  Shell-programozás
  Squid - prog.hu
  Szabilinux
  TLDP - Magyar Linux Dokumentációs Project
  Tűzfal tervezése, kezdőknek - budacsik - hogyan.org

  ENG


  Advanced Bash-Scripting Guide
  Bash programming
  Debian Reference - debian.org
  Explain Shell!
  Swiss Army Knife Internet Tool
  Ha a Föld hozzánk szólna, biztos megkérne minket arra...

  ... hogy ne terheljük őt feleslegesen. A háztartások elektromos energia fogyasztásának átlagosan 10 százaléka készenléti állapotban (standby mode) hagyott berendezésektől származik (Energy Saving Electronics), tehát feleslegesen megy el energia, feleslegesen szennyezzük a környezetet és feleslegesen adunk ki pénzt.

  Kapcsold ki teljesen készülékeidet, így Te is tehetsz egy keveset a Földért - és pénzt is spórolhatsz a villanyszámlán...  © 2008-2022 Copyright letix